Aviva Centrum Finansów

Aviva Centrum Finansów

Informacje o Aviva Centrum Finansów

Dane kontaktowe:

Aviva Spółka z o.o.

ul. Domaniewska 44
02-672 Warszawa

tel. 801 355 555
tel. 22 563 25 63

Aviva Centrum Finansów powstało w 2014 r. i jest nową częścią Grupy Aviva, oferująca wszechstronne, profesjonalne doradztwo w zakresie finansów osobistych i firmowych. Swoją działalnością obejmuje usługi bankowe, głównie kredyty hipoteczne i gotówkowe, lokaty, produkty ubezpieczeniowe oraz inwestycyjne. Głównym celem tego doradztwa jest spersonalizowana pomoc w wyborze najbardziej optymalnego produktu finansowego – tak, by odpowiadał on indywidualnym preferencjom klienta oraz jego aktualnym oczekiwaniom i możliwościom finansowym. Niezależnie od tego czy będzie to kredyt, lokata czy też ubezpieczenie, doradca Centrum Finansów Aviva przedstawi rekomendację. Nie tylko doradzi, ale też odradzi wybór danego rozwiązania, jeśli po dogłębnej analizie warunków, zapisów Umowy oraz potrzeb i możliwości konsumenta okaże się, że produkt niesie ze sobą zbyt duży poziom ryzyka.

Aviva Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-672, ul. Domaniewska 44, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000043360, NIP 527-18-45-338, Nr REGON: 012455850, Wysokość kapitału zakładowego: 41 085 500 zł