Alfa Kredyt

Alfa Kredyt

Alfa Kredyt oferuje szybkie i pewne pożyczki internetowe pozabanakowe. Firma zapewnia, że pieniądze pojawiają się na koncie klienta w 15 minut po zakupie oferty.

Czytaj więcej

Informacje o Alfa Kredyt

Dane kontaktowe:

Alfakredyt Sp. z o.o.

Adres: ul. Pańska 96 lok. 38
00-837 Warszawa

 

Alfa Kredyt oferuje szybkie i pewne pożyczki internetowe pozabanakowe. Firma zapewnia, że pieniądze pojawiają się na koncie klienta w 15 minut po zakupie oferty.

Uzyskanie pożyczki możliwe jest po dokonaniu rejestracji. Opłata rejestracyjna wynosi jeden grosz – pobierana jest jednorazowo. Maksymalna kwota pożyczki to 3000 zł. Potwierdzenie i decyzja zostaną odesłane klientowi we wiadomości SMS. Cały proces przebiega 100% online. 

Alfakredyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ul. Pańska 96 lok. 38, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000458132, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 844-23-51-597, REGON: 200776208 , Kapitał zakładowy 1.005.000 zł.