Plus Energetyka

Plus Energetyka

Informacje o Plus Energetyka

Dane kontaktowe:

Plus Energtyka to spółka-córka operatora sieci komórkowej Plus i Cyfrowego Polsatu oferująca zarówno energię dla domu i dla firm. Swoje usługi wprowadziła na rynek w 2013 roku. Specjalnie dla gospodarstw domowych Plus przygotował dwie oferty zakupu energii. Jedną z nich jest Energia na abonament - prosta jak w przypadku usług telekomunikacyjnych. Wielkość zużycia energii w gospodarstwie domowym to indywidualna sprawa, dlatego sprzedawca na podstawie ostatniej faktury dostosuje wielkość miesięcznego pakietu dokładnie do zapotrzebowania klienta. Energia bez prognoz to innowacyjna oferta z comiesięcznym odczytem energii i rozliczeniem tylko za to, co faktycznie zostało zużyte w danym miesiącu.

Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-676, ul. Postępu 3, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000419430, kapitał zakładowy 3.510.300.000 zł, NIP 527-10-37-727, REGON 011307968.

Plus Energetyka - opinie