Wróć do wizytówek firm

Bank BPH

Bank BPH

Oceń bank:

Bank BPH jest obecny na polskim rynku od ponad 20 lat. Jego akcje są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, a od kilku lat wchodzą w skład elitarnego grona spółek giełdowych tworzących Indeks RESPECT, który skupia firmy wyróżniające się pod względem ładu korporacyjnego i społecznej odpowiedzialności.

Dane teleadresowe

Bank BPH SA

Al. Pokoju 1
31-548 Kraków

Adres korespondencyjny Banku dla Klientów: 
ul. Marynarki Polskiej 177
80-868 Gdańsk

Adres siedziby w Warszawie:
ul. Towarowa 25A
00-958 Warszawa

tel. 58 300 70 01

Bank BPH jest obecny na polskim rynku od ponad 20 lat. Jego akcje są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, a od kilku lat wchodzą w skład elitarnego grona spółek giełdowych tworzących Indeks RESPECT, który skupia firmy wyróżniające się pod względem ładu korporacyjnego i społecznej odpowiedzialności. W swojej ponad 20-letniej historii rozwoju, Bank poddany był wielu zmianom. Przełomową datą w rozwoju Banku BPH był 17 czerwca 2008 roku, kiedy to większościowy pakiet akcji został zakupiony przez General Electric Company – jedną z największych na świecie korporacji. Ważnym krokiem w budowaniu pozycji firmy była także fuzja z GE Money w 2009 roku.

Bank BPH w liczbach:

  • 400 oddziałów (w tym placówek partnerskich)
  • 1,5 mln klientów indywidualnych
  • ponad 75 tys. klientów firmowych - małych i średnich przedsiębiorstw

Bank BPH oferuje swoje produkty i usługi klientom indywidualnym, małym i średnim przedsiębiorstwom oraz klientom korporacyjnym. Bogata oferta Banku zawiera m.in.: kredyty, w tym gotówkowe i hipoteczne, konta osobiste, rachunki oszczędnościowe i depozytowe oraz karty kredytowe. Bank BPH prowadzi również działalność w zakresie zintegrowanych usług maklerskich, bankowości skarbowej oraz zarządzania aktywami poprzez spółkę zależną BPH TFI. Klienci Banku mogą korzystać z sieci oddziałów i placówek partnerskich, jak również z bankowości internetowej oraz telefonicznej. Za pomocą Internetu można np. złożyć wniosek o konto osobiste, karty kredytowe czy kredyt gotówkowy.

Bank BPH z siedzibą w Gdańsku 80-175, ul. płk. Jana Pałubickiego 2, kapitał zakładowy 383 339 555 zł w całości wpłacony, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Gdańsku, NIP: 675 000 03 84, REGON: 35 05 35 626

 

 

 

porównaj kredyty hipoteczne Bank BPH
porównaj pożyczki hipoteczne Bank BPH
porównaj kredyty gotówkowe Bank BPH
porównaj karty kredytowe Bank BPH
porównaj konta dla firm Bank BPH
porównaj konta osobiste Bank BPH
porównaj konta oszczędnościowe Bank BPH