Audax Energia

Audax Energia

Audax Energia specjalizuje się w sprzedaży energii elektrycznej i gazu ziemnego. Firma działa na rynku od 7 lat. W związku z dołączeniem do europejskiego koncernu Audax Energia S.A., w styczniu 2017 roku zmieniła nazwę na obecną. Dzięki dostępowi do hurtowego rynku energii, spółka może zaoferować swoim klientom bardzo konkurencyjne ceny oraz zagwarantować ich stałość przez cały okres trwania umowy.

Czytaj więcej

Informacje o Audax Energia

Dane kontaktowe:

Audax Energia Sp. z o.o.
ul. Żurawia 6/12
00-503 Warszawa

tel. +48 22 350 06 77

 

Audax Energia specjalizuje się w sprzedaży energii elektrycznej i gazu ziemnego. Firma działa na rynku od 7 lat. W związku z dołączeniem do europejskiego koncernu Audax Energia S.A., w styczniu 2017 roku zmieniła nazwę na obecną. Dzięki dostępowi do hurtowego rynku energii, spółka może zaoferować swoim klientom bardzo konkurencyjne ceny oraz zagwarantować ich stałość przez cały okres trwania umowy.

Audax Energia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żurawiej 6/12, 00-503 Warszawa, www.deltis.pl. , zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS0000335601, NIP: 5272609597, REGON: 141981827, kapitał zakładowy: 500 000 PLN.

Audax Energia - opinie