Wróć do wizytówek firm

Pekao SA

Pekao SA

Oceń bank:

Bank Pekao SA działa od 88 lat, jest jedną z największych instytucji finansowych Europy Środkowo-Wschodniej. Biorąc pod uwagę siłę kapitałową mierzoną współczynnikiem wypłacalności, Bank Pekao jest liderem wśród dużych banków w Polsce i jedną z najsilniejszych kapitałowo instytucji finansowych w Europie (współczynnik Core Tier 1 na koniec pierwszego kwartału 2017 r.

Dane teleadresowe

Bank Pekao SA - Centrala
ul. Grzybowska 53/57
skrytka pocztowa 1008
00-950 Warszawa

tel. (22) 656 00 00
fac (22) 656 00 04, 656 00 05
SWIFT: PKOP PL PW

 

Bank Pekao SA działa od 88 lat, jest jedną z największych instytucji finansowych Europy Środkowo-Wschodniej. Biorąc pod uwagę siłę kapitałową mierzoną współczynnikiem wypłacalności, Bank Pekao jest liderem wśród dużych banków w Polsce i jedną z najsilniejszych kapitałowo instytucji finansowych w Europie (współczynnik Core Tier 1 na koniec pierwszego kwartału 2017 r. na poziomie 17,8%). Bank Pekao SA dysponuje drugą co do wielkości siecią oddziałów oraz oferuje swoim klientom dostęp do sieci bezpłatnych bankomatów w Polsce. W grupie kapitałowej Pekao znajdują się również największe w Polsce Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, fundusz emerytalny, dwa wiodące na polskim rynku domy maklerskie, oraz spółki zajmujące się leasingiem i faktoringiem.

Bank Pekao SA w liczbach:

  • 922 oddziały
  • 1 756 bezpłatnych bankomatów w Polsce
  • ponad 5 000 000 klientów

Bank oferuje szeroką gamę produktów dla Klientów indywidualnych oraz firm. Są one dostępne w oddziałach, poprzez infolinię oraz Internet. Korzystając z formularza na stronie internetowej banku możemy złożyć wniosek o konto, kartę kredytową lub pożyczkę gotówkową.
Serwis Pekao24 umożliwia dostęp do wszelkich rachunków oraz pozwala realizować operacje bankowe w trybie on-line z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa.

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57 wpisany pod numerem KRS: 0000014843 do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 526-00-06-841; wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: 262 367 367 złotych, według stanu na dzień 16 marca 2011 r.

Pekao SA - Mieszkaniowy kredyt hipoteczny (oferta standardowa)
Pekao SA - Mieszkaniowy kredyt hipoteczny (oferta standardowa)
Pekao SA - Pożyczka Ekspresowa (Oferta Specjalna na dowolny cel)
Pekao SA - Pożyczka Ekspresowa (Oferta Specjalna na dowolny cel)
Pekao SA - Pożyczka Ekspresowa
Pekao SA - Pożyczka Ekspresowa
Pekao SA - Pożyczka Ekspresowa (Oferta Specjalna na spłatę zobowiązań w innych bankach)
Pekao SA - Pożyczka Ekspresowa (Oferta Specjalna na spłatę zobowiązań w innych bankach)
Pekao SA - Pożyczka Ekspresowa
Pekao SA - Pożyczka Ekspresowa
Pekao SA - Pekao MasterCard Credit
Pekao SA - Pekao MasterCard Credit
Pekao SA - Elektroniczna Karta Kredytowa Visa Regata
Pekao SA - Elektroniczna Karta Kredytowa Visa Regata
Pekao SA - Pekao MasterCard Credit SILVER
Pekao SA - Pekao MasterCard Credit SILVER
Pekao SA - Pekao Visa Credit SILVER
Pekao SA - Pekao Visa Credit SILVER
Pekao SA - Pekao MasterCard Credit GOLD
Pekao SA - Pekao MasterCard Credit GOLD
Pekao SA - Pekao Visa Credit GOLD
Pekao SA - Pekao Visa Credit GOLD
Pekao SA - Karta kredytowa Elastyczna
Pekao SA - Karta kredytowa Elastyczna
Pekao SA - Kredyt inwestycyjny
Pekao SA - Kredyt w rachunku bieżącym
Pekao SA - Prosty kredyt inwestycyjny SIL/Auto SIL
Pekao SA - Pożyczka Ekspresowa Biznes
Pekao SA - Pakiet Mój Biznes Mobilny
Pekao SA - Mój Biznes Aktywny
Pekao SA - Mój Biznes Handlowy
Pekao SA - Mój Biznes Walutowy
Pekao SA - Lokata standardowa
Pekao SA - Eurokonto Aktywne Plus
Pekao SA - Eurokonto Kieszonkowe
Pekao SA - Rachunek Oszczędnościowy "Dobry Zysk"
porównaj kredyty hipoteczne Pekao SA
porównaj kredyty gotówkowe Pekao SA
porównaj karty kredytowe Pekao SA
porównaj konta dla firm Pekao SA
porównaj konta osobiste Pekao SA