Citi Handlowy

Citi Handlowy

Informacje o Citi Handlowy

Dane kontaktowe:

Bank Handlowy w Warszawie S.A.

ul. Senatorska 16
00-923 Warszawa

tel.  22 657 72 00
tel.  22 690 40 00
fax  22 692 50 23

KOD SWIFT CITIPLPX
NIP 526-030-02-91

REGON 000013037
KRS 0000001538

E-mail:  listybh@citi.com

Citi Handlowy powstał w marcu 2001 r. w wyniku połączenia Banku Handlowego w Warszawie S.A. oraz Citibank (Poland) S.A. Jest jedną z największych instytucji finansowych w Polsce, oferującą bogaty i nowoczesny asortyment produktów i usług bankowości korporacyjnej, inwestycyjnej i detalicznej. Od czerwca 1997 r. Bank Handlowy jest spółką notowaną na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, a od kwietnia 2011 r. wchodzi w skład WIG20.
Grupa Citi jest wiodącą globalną instytucją finansową, która prowadzi 200 mln rachunków i działa w ponad 160 krajach i jurysdykcjach. Citi obsługuje klientów indywidualnych, korporacyjnych, rządowych i instytucjonalnych zapewniając im bogaty wachlarz produktów i usług finansowych w zakresie bankowości detalicznej, bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej, usług maklerskich, bankowości transakcyjnej oraz zarządzania majątkiem. W skład grupy kapitałowej Banku wchodzą takie podmioty jak: Dom Maklerski Banku Handlowego i Handlowy Leasing.

Citi Handlowy w liczbach:

  • 20 000 klientów korporacyjnych
  • 965 000 klientów indywidualnych
  • ponad 153 oddziałów
  • 680 839 kart kredytowych wydanych w II Q 2014 r.
  • 330 336 kont osobistych założonych w II Q 2014 r.

Citi Handllowy oferuje klientom rachunki w obszarze działalności kredytowej i depozytowej, pożyczki gotówkowe, kredyty hipoteczne, karty kredytowe, prowadzi usługi zarządzania majątkiem, pośredniczy w sprzedaży produktów inwestycyjnych i ubezpieczeniowych. Citibank Online umożliwia stały dostęp do konta za pomocą Internetu. Istnieje również możliwość założenia konta osobistego i zamówienia karty kredytowej online. Obok tradycyjnych usług Citi Handlowego znajdują się również produkty skarbu na rynkach finansowych i towarowych, usługi zarządzania gotówką, finansowania handlu, powiernictwa papierów wartościowych, leasingu, usług maklerskich. Ponadto, bank udostępnia szeroki zakres usług bankowości inwestycyjnej na lokalnym i międzynarodowym rynku kapitałowym, w tym usług doradztwa, pozyskiwania i gwarantowania finansowania poprzez publiczne i niepubliczne emisje instrumentów finansowych.

Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 000 000 1538; NIP 526-030-02-91; wysokość kapitału zakładowego wynosi  522 638 400 złotych, kapitał został w pełni opłacony.