PZU

PZU

Informacje o PZU

Dane kontaktowe:

Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna (PZU SA)
al. Jana Pawła II 24
00-133 Warszawa

Tel. 801 102 102

Grupa Kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA (Grupa PZU) jest jedną z największych instytucji finansowych w Polsce, a także Europie Środkowo-Wschodniej. Tradycje PZU sięgają 1803 roku, kiedy powstało pierwsze na ziemiach polskich towarzystwo ubezpieczeniowe. Od wielu lat zapewnia kompleksową ochronę ubezpieczeniową we wszystkich najważniejszych dziedzinach życia prywatnego, publicznego i gospodarczego. Oprócz działalności ubezpieczeniowej prowadzi także działalność w zakresie zarządzania otwartym funduszem emerytalnym, funduszami inwestycyjnymi i programami oszczędnościowymi. PZU należy dziś do grona najbardziej dynamicznie rozwijających się grup kapitałowych w Polsce. W 2006 roku uzyskała rekordowy wynik finansowy w historii polskich ubezpieczeń - zysk netto na poziomie 3,7 miliarda zł. PZU SA jest macierzystą firmą wszystkich podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej PZU. Działa w sektorze ubezpieczeń majątkowych oraz osobowych i jest najstarszą, najbardziej doświadczoną, a zarazem największą firmą ubezpieczeniową, zarówno pod względem wielkości obrotów, liczby klientów, sieci placówek, jak i liczby zatrudnionych oraz współpracujących agentów.

PZU SA w liczbach:

  • ponad 415 placówek
  • 5900 agentów
  • 2600 multiagencji
  • 3 295 mln zł. zysku netto w 2013 r.
  • 200 produktów ubezpieczeniowych w ofercie
     

Grupa PZU oferuje swym klientom najszerszą gamę produktów na polskim rynku ubezpieczeniowym. W ramach podstawowej działalności ubezpieczeniowej, obejmującej ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenia na życie oraz pozostałe ubezpieczenia osobowe, klienci Grupy PZU mają do wyboru blisko 200 rodzajów ubezpieczeń.

Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna (PZU SA) z siedzibą w Warszawie 00-133, al. Jana Pawła II 24. Krajowy Rejestr Sądowy nr KRS 0000009831, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wysokość kapitału zakładowego: 86 352 300 zł, kapitał wpłacony w całości, NIP: 526-025-10-49