Ekspres Kasa

Ekspres Kasa

Informacje o Ekspres Kasa

Dane kontaktowe:

Ferratum Poland Sp. z o.o
ul. Długa 16A/23
53-658 Wrocław

Tel/Fax:

(71)716 22 22
(22) 123 45 67

Tel. kom:  728 326 700

Email: ekspreskasa@ekspreskasa.pl

Ferratum Poland Sp. z o.o. istnieje na polskim ryku od marca 2007 roku. Jest przedsiębiorstwem zależnym od Grupy Ferratum, która zajmuje się udzielaniem pożyczek finansowych bez poręczenia osobom dorosłym niewidniejącym w rejestrach bankowych oraz w rejestrach niebankowych. Ferratum Group jest w pełni niezależną instytucją, będącą w posiadaniu osób prywatnych i nie jest członkiem żadnej grupy finansowej ani handlowej. W 2005 roku Grupa Ferratum była pierwszą firmą, która wprowadziła w Europie mobilne mikropożyczki. Jest obecna w 19 krajach na całym świecie. Pracuje dla niej ponad 220 specjalistów z różnych dziedzin finansów i bankowości, którzy nieustannie pracują nad rozwojem oferty.

Grupa ta jest największą w Europie firmą oferującą pożyczki za pośrednictwem telefonu komórkowego oraz internetu. W Polsce oferuje pożyczki krótkoterminowe w kwocie od 100 zł do 2000 zł na okres 15, 30 lub 60 dni. Oferuje mikropożyczki oraz produkty finansowe zbliżone do mikropożyczek. Produkty dostępne są dla osób, które ukończyły 21 lat oraz nie posiadają zadłużenia w innych instytucjach finansowych.

Obecnie usługa EKSPRES KASA jest liderem wśród pożyczek krótkoterminowych w Polsce. W ciągu dwóch lat od rozpoczęcia działalności udało się rozwinąć tę usługę na obszar całego kraju.

Ferratum Poland Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu 53-658, ul. Długa 16A/23, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 7010091551, REGON: 141136859, KRS: 0000289238