PGE S.A.

PGE S.A.

Informacje o PGE S.A.

Dane kontaktowe:

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
(dawniej Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.)
z siedzibą w Warszawie,
00-496 Warszawa, ul. Mysia 2

Recepcja główna/Centrala:
tel.: (+48 22) 340 11 77

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. jest największym w Polsce przedsiębiorstwem sektora elektroenergetycznego pod względem przychodów i generowanego zysku. Dzięki połączeniu własnych zasobów paliwa i wytwarzania energii oraz posiadaniu sieci dystrybucyjnych, PGE gwarantuje bezpieczne i stabilne dostawy energii elektrycznej do ponad pięciu milionów klientów. Największą przewagą konkurencyjną Spółki jest jej pionowa integracja oraz obecność w niemal całym łańcuchu wartości w energetyce (z wyjątkiem przesyłu energii, którym zajmuje się spółka PSE Operator S.A.). Działalność PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. koncentruje się na następujących obszarach: Energetyce Konwencjonalnej, Energetyce Odnawialnej, Energetyce Jądrowej, Dystrybucji, Sprzedaży Detalicznej i Obrocie Hurtowym. Jedną z najważniejszych zasad przyświecających Grupie Kapitałowej PGE jest zrównoważony rozwój. PGE jest firmą godną zaufania, która działa w oparciu o najwyższe standardy korporacyjne.

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. w liczbach:

  • ponad 5 000 000 klientów
  • ponad 46 000 pracowników
  • 61,89 % udziałów w kapitale zakładowym
  • ponad 30 000 000 zł przychodów ze sprzedaży w 2013 r.

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z siedzibą w Warszawie 00-496, ul. Mysia 2, NIP: 526-025-05-41, KRS: Nr 0000059307, Regon: 006227638, Kapitał zakładowy: 18 697 608 290 zł (w całości wpłacony)

 

PGE S.A. - opinie