Wróć do wizytówek firm

Polski Prąd

Polski Prąd

Oceń bank:

Polski Prąd S.A. jest nowoczesną firmą energetyczną, która oferuje swoim Klientom wsparcie we wszystkich obszarach związanych z dystrybucją, zakupem i zużyciem energii elektrycznej i gazu. Dzięki kompleksowemu podejściu do Klienta jest w stanie uzyskać maksymalną obniżkę łącznych kosztów energii, ponieważ wykorzystuje naturalne synergie między obszarami dystrybucji, zakupu i gospodarki energochłonnymi urządzeniami.

Polski Prąd S.A. jest nowoczesną firmą energetyczną, która oferuje swoim Klientom wsparcie we wszystkich obszarach związanych z dystrybucją, zakupem i zużyciem energii elektrycznej i gazu. Dzięki kompleksowemu podejściu do Klienta jest w stanie uzyskać maksymalną obniżkę łącznych kosztów energii, ponieważ wykorzystuje naturalne synergie między obszarami dystrybucji, zakupu i gospodarki energochłonnymi urządzeniami.