Wróć do wizytówek firm

Feniko

Feniko

Oceń bank:

N

Dane teleadresowe

Nummus Finanse Sp. z o. o.
43-100 Tychy, ul. Fabryczna 5
KRS: 0000516793
NIP: 6462934177
REGON: 243587103

Infolinia - 801 005 022
E-mail - kontakt@feniko.pl

Nummus Finanse spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tychach, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000516793, o nr NIP: 646-293-41-77;
o nr REGON: 243587103, z kapitałem zakładowym w wysokości 200 000,- złotych

Feniko - Feniko - pożyczka
Feniko - Feniko - pożyczka