Kobieta z Kasą

Kobieta z Kasą

Informacje o Kobieta z Kasą

Dane kontaktowe:

Adres do korespondencji:
Friendly Finance Poland Sp. z o.o.
ul. Złota 7 lok. 18 
00-019 Warszawa

Obsługa klienta:
od poniedziałku do piątku: 08.00 - 21.00
tel. +48 22 53 53 553
e-mail: kontakt@kobietazkasa.pl

KobietazKasą.pl to strona, na której można wnioskować o szybkie pożyczki gotówkowe. Klienci mogą liczyć na szybką decyzję kredytową, proste warunki finansowania, pełne bezpieczeństwo oraz dopasowanie do indywidualnych potrzeb. Maksymalna kwota pożyczki wynosi 1500 zł, a maksymalny okres kredytowania to 35 dni. Pierwsza pożyczka do kwoty 500 zł jest całkowicie darmowa.

Produkty przeznaczone są dla wszystkich, którzy mają ukończone 20 lat, stałe dochody oraz nie zalegają ze spłatą innych zobowiązań i nie widnieją w rejestrze dłużników.

Friendly Finance Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ulicy Złotej 7/18, 00-019 Warszawa, telefon +48 22 112 0 112, NIP: 1070025046, REGON: 146512445, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000448749, kapitał zakładowy w wysokości 2.000 000,00 PLN.

Kobieta z Kasą - opinie