Wróć do wizytówek firm

Deutsche Bank Polska

Deutsche Bank Polska

Oceń bank:

Deutsche Bank Polska S.A. jest członkiem Grupy Deutsche Bank – jednej z największych instytucji finansowych na świecie. Na polskim rynku działa od 1995 r. Oferuje usługi z zakresu bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej największym polskim i międzynarodowym przedsiębiorstwom, instytucjom finansowym oraz sektorowi publicznemu.

Dane teleadresowe

Nazwa: Deutsche Bank Polska S.A.

Skrót: Deutsche Bank Polska

Adres:

al. Armii Ludowej 26 (budynek Focus)

00-609 Warszawa

www: www.deutschebank.pl

Telefon: 22 579 90 00

Fax: 22 579 90 01

Infolinia: 801 118 118 lub 12 625 81 18

Email: Info.db@db.com

Deutsche Bank Polska S.A. jest członkiem Grupy Deutsche Bank – jednej z największych instytucji finansowych na świecie. Na polskim rynku działa od 1995 r. Oferuje usługi z zakresu bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej największym polskim i międzynarodowym przedsiębiorstwom, instytucjom finansowym oraz sektorowi publicznemu. Jako część Grupy Deutsche Bank, globalnego lidera w dziedzinie bankowości korporacyjnej, obrocie papierami wartościowymi, transakcjach bankowych i zarządzaniu kapitałami, stawia na profesjonalne doradztwo, najwyższy standard obsługi oraz wysoką jakość i różnorodność produktów dostosowanych do dynamicznych zmian zachodzących w gospodarce i świecie finansów. Bank doradza również Klientom indywidualnym oraz małym i średnim przedsiębiorstwom w zakresie nowoczesnych rozwiązań finansowych, w tym przekrojowej oferty kredytów hipotecznych, produktów dla biznesu oraz inwestycji. Jako jeden z pierwszych banków na polskim rynku Deutsche Bank wdrożył strategię otwartej architektury w zakresie funduszy inwestycyjnych. Obecnie oferuje ponad 600 lokalnych i zagranicznych produktów 16 TFI w różnych walutach i klasach, w tym fundusze zarządzane przez renomowane instytucje globalne jak Black Rock czy Franklin Templeton Investments. Bank jest także jednym z liderów w zakresie oferty produktów strukturyzowanych zapewniających pełną lub częściową ochronę kapitału. Oferuje Klientom dostęp do swoich usług poprzez sieć niemal 170 oddziałów i Centrów doradczych na terenie całego kraju, a także za pośrednictwem Internetu i Teleserwisu. Jako lider w dziedzinie usług finansowych w Niemczech i w innych krajach europejskich, Deutsche Bank systematycznie rozwija swoją działalność w Ameryce Północnej, w Azji oraz na kluczowych rynkach wschodzących. Bank zatrudnia ponad 100 tys. osób w 73 krajach, oferując najwyższej jakości rozwiązania finansowe na całym świecie.

Deutsche Bank Polska S.A. w liczbach:

  • 170 oddziałów
  • ponad 2000 zatrudnionych pracowników
  • 440 000 klientów
  • 59 200 kart kredytowych wydanych w II Q 2014 r.
  • 286 500 kont osobistych założonych w II Q 2014 r.

Zarówno Klientom indywidualnym, jak i biznesowym, Bank proponuje wygodne rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe wraz z kartami płatniczymi, stanowiące platformę do dokonywania wszelkich transakcji bankowych oraz nagradzany w niezależnych rankingach, bezpłatny rachunek maklerski db Makler. Konta, karty, lokaty, kredyty i pożyczki, inwestycje, ubezpieczenia, usługi maklerskie - wszystko to możemy znaleźć w ofercie Deutsche Bank. Konta osobista można założyć online. Bankowość online dedykowana jest klientom indywidualnym ( db easyNET), biznesowym (db powerNET, db WEKTOR, db WEB Faktor), oraz korporacyjnym (Autobahn, db-direct internet), 

Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, 00-609 Warszawa, al. Armii Ludowej 26. Kapitał zakładowy: 2.651.449.384 zł
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru pod nr 0000022493, REGON: 350526107, NIP: 676 01 07 416

Deutsche Bank Polska - Kredyt hipoteczny (oferta standardowa)
Deutsche Bank Polska - Kredyt hipoteczny (oferta standardowa)
Deutsche Bank Polska - Kredyt hipoteczny - Pakiet Ubezpieczeniowy i Pakiet Inwestycyjny
Deutsche Bank Polska - Kredyt hipoteczny - Pakiet Ubezpieczeniowy i Pakiet Inwestycyjny
Deutsche Bank Polska - Kredyt hipoteczny - Pakiet Ubezpieczeniowo-Inwestycyjny
Deutsche Bank Polska - Kredyt hipoteczny - Pakiet Ubezpieczeniowo-Inwestycyjny
Deutsche Bank Polska - Pożyczka hipoteczna
Deutsche Bank Polska - Pożyczka hipoteczna
Deutsche Bank Polska - db Kredyt Gotówkowy (oferta dla nowych klientów)
Deutsche Bank Polska - db Kredyt Gotówkowy (oferta dla nowych klientów)
Deutsche Bank Polska - db Kredyt Gotówkowy (oferta dla nowych i obecnych klientów)
Deutsche Bank Polska - db Kredyt Gotówkowy (oferta dla nowych i obecnych klientów)
Deutsche Bank Polska - db Kredyt Konsolidacyjny
Deutsche Bank Polska - db Kredyt Konsolidacyjny
Deutsche Bank Polska - db Kredyt Gotówkowy (nowi i obecni klienci z najwyższą oceną scoringową)
Deutsche Bank Polska - db Kredyt Gotówkowy (nowi i obecni klienci z najwyższą oceną scoringową)
Deutsche Bank Polska - db Kredyt Gotówkowy (oferta dla nowych i obecnych klientów)
Deutsche Bank Polska - db Kredyt Gotówkowy (oferta dla nowych i obecnych klientów)
Deutsche Bank Polska - db Kredyt Gotówkowy (oferta dla nowych i obecnych klientów)
Deutsche Bank Polska - db Kredyt Gotówkowy (oferta dla nowych i obecnych klientów)
Deutsche Bank Polska - Deutsche Bank Silver
Deutsche Bank Polska - Deutsche Bank Silver
Deutsche Bank Polska - Deutsche Bank Gold
Deutsche Bank Polska - Deutsche Bank Gold
Deutsche Bank Polska - Deutsche Bank Platinum
Deutsche Bank Polska - Deutsche Bank Platinum
Deutsche Bank Polska - Karta kredytowa IQ World MasterCard
Deutsche Bank Polska - Karta kredytowa IQ World MasterCard
Deutsche Bank Polska - dbNET Biznes
Deutsche Bank Polska - Lokata Plan Premia
Deutsche Bank Polska - Lokata tradycyjna o stałym oprocentowaniu (zakładana online)
Deutsche Bank Polska - db Lokata Pracująca 5-miesięczna
Deutsche Bank Polska - db Lokata Pracująca 8-miesięczna
Deutsche Bank Polska - db Lokata Pracująca 11-miesięczna
Deutsche Bank Polska - Lokata 5% z inwestycją
Deutsche Bank Polska - Konto osobiste dbNET
Deutsche Bank Polska - Konto osobiste dbSmart
Deutsche Bank Polska - Konto osobiste dbOpen
Deutsche Bank Polska - Konto osobiste dbNET PREMIUM
Deutsche Bank Polska - db Konto Oszczędnościowe 24h (otwarte w pakiecie z Kontem Osobistym dbNET)
Deutsche Bank Polska - db Konto Oszczędnościowe 24H
Deutsche Bank Polska - db Konto Oszczędnościowe Plus
porównaj kredyty hipoteczne Deutsche Bank Polska
porównaj kredyty gotówkowe Deutsche Bank Polska
porównaj karty kredytowe Deutsche Bank Polska
porównaj lokaty Deutsche Bank Polska
porównaj konta osobiste Deutsche Bank Polska
porównaj konta oszczędnościowe Deutsche Bank Polska