ING Lease Polska

ING Lease Polska

Informacje o ING Lease Polska

Dane kontaktowe:

ING Lease Polska jest niekwestionowanym liderem na rynku nieruchomości oraz jednym z największych przedsiębiorstw leasingowych na polskim rynku. Firma zapewnia Klientom bezpieczny dostęp do atrakcyjnego finansowania ruchomości i nieruchomości. Posiada bogate doświadczenie, zdobyte podczas realizacji transakcji na rynkach wielu krajów. Każdy Klient jest traktowany indywidualnie, a oferowane produkty są szansą rozwoju jego przedsiębiorstwa. Profesjonalne wsparcie i jasne zasady budują wzajemne zaufanie i tworzą trwałe partnerstwo.  

ING Lease Polska w liczbach:

  • 15 placówek sprzedaży korporacyjnej
  • 14 placówek sprzedaży detalicznej
  • 8,1% udziału w wartości aktywów oddanych w leasing


ING Lease (Polska) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-566, ul. Puławska 2, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 526-10-40-337, REGON: 011223125, kapitał (w całości wpłacony) 7 504 000 zł, KRS: 0000043817

ING Lease Polska - opinie