TAURON Polska Energia S.A.

TAURON Polska Energia S.A.

Informacje o TAURON Polska Energia S.A.

Dane kontaktowe:

TAURON Polska Energia S.A.

Katowice Business Point
ul. ks. Piotra Ściegiennego 3
40-114 Katowice

Infolinia: 555 444 555

e-mail: oferta@tauron-pe.pl

www.tauron-pe.pl

 

 

TAURON Polska Energia S.A. powstała 6 grudnia 2006 roku. Jest spółką dominującą w Grupie TAURON, jednej z największych podmiotów gospodarczych w Polsce, dysponującej kapitałem własnym w wysokości ok. 18 mld zł. Podstawową działalnością Grupy TAURON jest wydobycie węgla, wytwarzanie, dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa TAURON dostarcza ponad 45 TWh energii elektrycznej rocznie do ponad 5,3 milionów Klientów końcowych, co sprawia, że jest największym dystrybutorem i sprzedawcą energii elektrycznej w Polsce. Jest też drugim co do wielkości jej producentem  w kraju i największym dostawcą ciepła na Górnym Śląsku. Holding kontroluje ok. 20 proc. polskich zasobów węgla kamiennego. Grupa angażuje się również w szereg przedsięwzięć na rzecz otoczenia, takich jak działalność edukacyjna i charytatywna. Do głównych podmiotów zależnych podlegających konsolidacji należą: Południowy Koncern Węglowy S.A. zajmujący się wydobyciem węgla kamiennego, TAURON Wytwarzanie S.A. zajmujący się wytwarzaniem energii ze źródeł konwencjonalnych i ze współspalania biomasy, TAURON Ekoenergia sp. z o.o. zajmujący się wytwarzaniem energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, TAURON Dystrybucja S.A. zajmujący się świadczeniem usług dystrybucji energii elektrycznej, TAURON Sprzedaż sp. z o.o. zajmujący się sprzedażą energii elektrycznej do klientów detalicznych, TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. zajmujący się obsługą klienta i TAURON Ciepło S.A., zajmująca się świadczeniem usług dystrybucji ciepła.

TAURON S.A. w liczbach:

  • ponad 26 000 zatrudnionych pracowników
  • 19 131 122 zł przychodów ze sprzedaży
  • 5 300 000 klientów
  • ponad 45 TWh dostarczanej rocznie energii elektrycznej
     

TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach 40-114, ks. Piotra Ściegiennego 3, NIP 9542583988, REGON 240524697, KRS 0000271562 kapitał zakładowy 8.762.746.970,00 zł (wpłacony w całości)

 

 

TAURON Polska Energia S.A. - opinie