Przeniesienie IKE oraz IKZE krok po kroku

Joanna Cabaj-Bonicka, 08.02.2017 r.
Przeniesienie IKE oraz IKZE krok po kroku

Każdy może mieć tylko jedno Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) oraz jedno Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE). Nie oznacza to jednak, że aż do emerytury musimy być do nich przywiązani. Możemy je przenieść, ale jest tylko jeden sposób, by na tym nie stracić.

Zamknięcie starego konta IKE lub IKZE, a następnie otworzenie nowego, to zdecydowanie zły pomysł. Wówczas będziemy musieli zapłacić dodatkowy podatek, którego unikniemy, jeśli zmiany instytucji prowadzącej nasze konto emerytalne dokonamy poprzez tzw. wypłatę transferową. Na czym ona polega i jak jej dokonać?

IKE i IKZE – krótka charakterystyka

Każdy może mieć zarówno IKE, jak i IKZE bądź tylko jedno (dowolne) z tych kont. Jakie są między nimi główne różnice?
 

IKE:
 

 • maksymalny roczny limit wpłat: 3-krotność przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego na dany rok (12 165 zł w 2016 roku)
   
 • ulga podatkowa: zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych (19%) po spełnieniu określonych warunków, brak opodatkowania wypłaty środków
   
 • możliwy wcześniejszy częściowy lub całkowity zwrot środków (wiąże się z koniecznością zapłaty 19% podatku od zysków kapitałowych)
   

IKZE:
 

 • maksymalny roczny limit wpłat: 1,2-krotność przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego na dany rok (4 866 zł w 2016 roku)
   
 • ulga podatkowa: zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych (19%) po spełnieniu określonych warunków, możliwość odliczenia wpłaty od podstawy opodatkowania w danym roku podatkowym, wypłata środków opodatkowana zryczałtowanym podatkiem dochodowym w stawce 10%
   
 • możliwy wcześniejszy całkowity zwrot środków (wiążę się z koniecznością zapłaty podatku wg skali podatkowej)

Zarówno IKE, jak i IKZE mogą być prowadzone przez:

 • bank
 • towarzystwo ubezpieczeniowe
 • towarzystwo funduszy inwestycyjnych
 • dom maklerski
 • towarzystwo emerytalne.

Od wyboru instytucji będzie zależał sposób inwestowania naszych emerytalnych oszczędności oraz wysokość ewentualnych zysków (bądź strat).

Wypłata transferowa z IKE lub IKZE

Ze względu na różne rozwiązania podatkowe nie ma możliwości transferu środków z IKE do IKZE lub na odwrót. Możemy jednak przenieść pieniądze z jednego IKE do innego lub z jednego do drugiego IKZE.

Kiedy warto to zrobić?

Jedną z takich sytuacji może być chęć zmiany rodzaju konta i sposobu, w jaki inwestowane są zgromadzone na nim środki, np. z konta prowadzonego przez bank, który lokuje pieniądze w bezpieczne, aczkolwiek nisko oprocentowane instrumenty finansowe, takie jak rachunki oszczędnościowe czy obligacje, na konto prowadzone przez dom maklerski, za pośrednictwem którego możemy inwestować na giełdzie. Możliwy jest też transfer w ramach kont tego samego typu, np. z prowadzonego przez bank do prowadzonego przez inny bank.

Kolejną przesłanką do zmiany IKE lub IKZE mogą być bowiem warunki prowadzenia konta, w tym opłaty. Jeśli znaleźliśmy korzystniejszą ofertę, zazwyczaj nic nie stoi na przeszkodzie, by z niej skorzystać. Zazwyczaj, ale nie zawsze.

Kiedy zmiana może okazać się nieopłacalna?

Wtedy, kiedy instytucja, w której obecnie mamy konto emerytalne, zechce naliczyć opłatę za jego przeniesienie. Taka opłata często jest pobierana w ciągu pierwszych 12 miesięcy od otwarcia IKE lub IKZE (choć nie zawsze, zależy to od konkretnej instytucji), po tym okresie transfer jest bezpłatny (wynika to z przepisów).

Jakie kroki należy wykonać, jeśli ostateczna decyzja o transferze już zapadła?

Krok 1. Założenie nowego IKE/IKZE

Wcześniej wspomnieliśmy co prawda, że można mieć tylko jedno takie konto. Wyjątkiem jest sytuacja transferu, kiedy to do czasu zakończenia procesu przeniesienia można mieć dwa konta (max. przez 30 dni). Wypełniając wniosek o założenie nowego konta, musimy zaznaczyć jednak, że posiadamy już konto IKE lub IKZE i zamierzamy z niego dokonać wypłaty transferowej. Co ważne, instytucja, która będzie prowadzić nasze nowe konto, musi nam wydać potwierdzenie zawarcia umowy o prowadzenie IKE/IKZE. Będzie ono potrzebne do zrealizowania wypłaty transferowej.

Krok 2. Złożenie wniosku o wypłatę transferową

Odpowiedni druk zwykle jest dostępny na stronie internetowej instytucji, która obecnie prowadzi nasze IKE/IKZE. Wypełniamy go, załączamy potwierdzenie zawarcia umowy o prowadzenie konta z nową instytucją, wysyłamy pocztą bądź składamy osobiście w oddziale i czekamy. Formalności z naszej strony zostały dopełnione.

Krok 3. Rozpoczęcie korzystania z nowego IKE/IKZE

Zgromadzone na naszym IKE/IKZE środki powinny trafić na nowe konto w ciągu 14 dni. Wraz z nimi przesyłana jest pełna historia wpłat. Należy wiedzieć, że do tego czasu nie możemy dokonywać nowych wpłat. Do czasu dotarcia środków i towarzyszących im informacji nie jest bowiem możliwe zweryfikowanie wysokości wpłat dokonanych w danym roku kalendarzowym, a instytucja prowadząca IKE/IKZE nie może przyjąć wpłat powyżej ustawowego rocznego limitu. Jeśli więc zbliża się koniec roku, a my jeszcze nie wykorzystaliśmy rocznego limitu wpłat na IKE lub IKZE (a chcielibyśmy to zrobić) lepiej wpłacić pieniądze na stare konto przez zleceniem wypłaty transferowej.

Co ważne, nie należy odwracać kolejności przy procedurze zmiany IKE lub IKZE, czyli najpierw zamykać starego konta, a następnie otwierać nowego. W takiej sytuacji nie będzie bowiem można dokonać wypłaty transferowej. Środki ze starego IKE/IKZE nie będą mogły wpłynąć na nowe, zostaną nam zwrócone, a wówczas trzeba będzie zapłacić podatek – 19 proc. od zysków kapitałowych w przypadku IKE oraz 18 lub 32 proc. (wg skali podatkowej) od całości zgromadzonych środków na IKZE. Aby tego uniknąć, należy zastosować procedurę opisaną w powyżej.

Warto też wiedzieć, że nie ma ograniczeń co do tego, ile razy i jak często będziemy zmieniać IKE lub IKZE. Ograniczeniem takim mogą jednak być ewentualne opłaty, które mogą zostać pobrane, jeśli zmiany zechcemy dokonać w ciągu 12 miesięcy od założenia nowego konta. Dlatego z pewnością nie warto tego robić zbyt często. Z drugiej strony przywiązywanie się do jednej instytucji na wiele lat też może nie być najlepszym rozwiązaniem. Warto raz na jakiś czas zorientować się, jakie są obecnie najlepsze IKE/IKZE na rynku, i porównać je z naszym kontem. Tym bardziej że wypłata transferowa – tak jak opisaliśmy powyżej – jest stosunkowo prostą procedurą.

Szukasz wysoko oprocentowanego konta?

PLN
1 000 PLN 100 000 PLN
mies.
1 miesiąc 120 miesięcy

45 kont oszczędnościowych

PLN
1 000 PLN 200 000 PLN
mies.
1 miesiąc 120 miesięcy

51 kredytów gotówkowych

PLN
10 000 PLN 3 000 000 PLN
PLN
10 000 PLN 3 000 000 PLN
lat
1 rok 50 lat

18 kredytów hipotecznych

PLN
2 000 PLN 500 000 PLN
PLN
2 000 PLN 500 000 PLN
mies.
1 miesiąc 120 miesięcy

11 kredytów samochodowych

PLN
10 000 PLN 3 000 000 PLN
PLN
10 000 PLN 30 000 000 PLN
lat
1 rok 50 lat

18 pożyczek hipotecznych

PLN
1 000 PLN 100 000 PLN


66 kont bankowych


73 karty kredytowe

PLN
1 000 PLN 200 000 PLN
mies.
1 miesiąc 120 miesięcy

16 kredytów konsolidacyjnych gotówkowych

PLN
10 000 PLN 3 000 000 PLN
PLN
10 000 PLN 3 000 000 PLN
lat
1 rok 50 lat

9 kredytów konsolidacyjnych hipotecznych

70 pożyczek gotówkowych

PLN
500 PLN 200 000 PLN
1D 14D 2M 4M 6M 8M 10M 12M 18M 36M

143 lokaty bankowe

PLN
1 000 PLN 100 000 PLN44 konta firmowe

PLN
1 000 PLN 2 000 000 PLN

93 kredyty dla firm

PLN
10 000 PLN 500 000 PLN

5 ofert leasingu
Mb/s
1 Mb/s 250 Mb/s
PLN
1 PLN 300 PLN
:

230 ofert telewizji - internetu

kWh
1-2 os. 3-4 os. 5-6 os. dom
dzień noc

63 taryfy energii dla domu

kWh
50 kWh 500 kWh
dzień noc

50 taryf energii dla firmy

Więcej artykułów: Konta oszczędnościowe Oszczędzanie Kalkulatory finansowe Kalkulatory oszczędnościowe Banki