Kredyt hipoteczny - porównanie kredytów

Wybierz kredyt hipoteczny dla siebie. Przekonaj się, jakie to proste!

Znaleziono: 9 ofert kredytów hipotecznych - wybierz najlepszy dla siebie
Sortuj wg

Kredyt hipoteczny PKO Bank Polski - Kredyt mieszkaniowy Własny Kąt

Oprocentowanie: 3,00%
Rrso: 3,38%
Prowizja: 3,50%
Kwota do spłaty: 368 106,53
Rata: 1 227,02

Kredyt hipoteczny Citi Handlowy - Kredyt Hipoteczny

Oprocentowanie: 3,49%
Rrso: 3,55%
Prowizja: 0,00%
Kwota do spłaty: 375 065,56
Rata: 1 250,22

Kredyt hipoteczny ING Bank Śląski - Mieszkaj bez kompromisów - Lekka rata

Oprocentowanie: 3,39%
Rrso: 3,61%
Prowizja: 1,69%
Kwota do spłaty: 377 328,52
Rata: 1 257,76

Kredyt hipoteczny Deutsche Bank Polska - Kredyt hipoteczny

Oprocentowanie: 3,74%
Rrso: 3,80%
Prowizja: 0,00%
Kwota do spłaty: 385 190,31
Rata: 1 283,97

Kredyt hipoteczny eurobank - Kredyt hipoteczny "Niski procent"

Oprocentowanie: 3,70%
Rrso: 3,96%
Prowizja: 2,00%
Kwota do spłaty: 391 231,53
Rata: 1 304,11

Kredyt hipoteczny Millennium Bank - Kredyt mieszkaniowy

Oprocentowanie: 3,90%
Rrso: 3,97%
Prowizja: 0,00%
Kwota do spłaty: 391 748,23
Rata: 1 305,83

Kredyt hipoteczny BZ WBK - Kredyt mieszkaniowy

Oprocentowanie: 3,69%
Rrso: 4,00%
Prowizja: 2,50%
Kwota do spłaty: 392 732,25
Rata: 1 309,11

Kredyt hipoteczny Expander - Expander - kredyt hipoteczny

Oprocentowanie: 3,20%
Rrso: 3,25%
Prowizja: 0,00%
Kwota do spłaty: 363 509,24
Rata: 1 211,70

Kredyt hipoteczny Open Finance S.A. - Open Finance - kredyt hipoteczny

Oprocentowanie: 3,20%
Rrso: 3,25%
Prowizja: 0,00%
Kwota do spłaty: 363 509,24
Rata: 1 211,70

Kredyt hipoteczny Bank BGŻ BNP Paribas - Kredyt Hipoteczny

Oprocentowanie: -
Rrso: -
Prowizja: -
Kwota do spłaty: -
Rata: -

Kredyt hipoteczny mBank - Kredyt hipoteczny

Oprocentowanie: -
Rrso: -
Prowizja: -
Kwota do spłaty: -
Rata: -

Kredyt hipoteczny Pekao SA - Mieszkaniowy kredyt hipoteczny

Oprocentowanie: -
Rrso: -
Prowizja: -
Kwota do spłaty: -
Rata: -

Kredyt hipoteczny BOŚ Bank S.A. - Kredyt hipoteczny

Oprocentowanie: -
Rrso: -
Prowizja: -
Kwota do spłaty: -
Rata: -

Kredyt hipoteczny Bank Pocztowy - Pocztowy Kredyt Mieszkaniowy

Oprocentowanie: -
Rrso: -
Prowizja: -
Kwota do spłaty: -
Rata: -

Kredyt hipoteczny Raiffeisen Polbank - Kredyt hipoteczny

Oprocentowanie: -
Rrso: -
Prowizja: -
Kwota do spłaty: -
Rata: -

Kredyt hipoteczny Alior Bank - Kredyt hipoteczny "Megahipoteka"

Oprocentowanie: -
Rrso: -
Prowizja: -
Kwota do spłaty: -
Rata: -

Kredyt hipoteczny Credit Agricole Bank Polska - Kredyt mieszkaniowy "Niższa marża"

Oprocentowanie: -
Rrso: -
Prowizja: -
Kwota do spłaty: -
Rata: -

Wzięcie kredytu lub pożyczki jest poważnym zobowiązaniem - musimy wywiązać się ze wszystkich postanowień umowy. Podstawową zasadą odpowiedzialnego pożyczania jest nie pożyczanie pieniędzy „na wyrost”, tj. w kwocie większej niż jest nam potrzebna. Musimy też sami określić cel, na jaki przeznaczymy uzyskane pieniądze. Decyzję o wzięciu pożyczki powinniśmy podjąć dopiero w sytuacji, kiedy nie możemy już odsuwać płatności na później, kiedy nie jesteśmy w stanie sfinansować jej własnymi środkami, oraz kiedy mamy pewność, że będziemy w stanie pożyczkę spłacić w wybranym przez nas terminie. Pożyczki nie możemy traktować jako stałego wsparcia domowego budżetu! Jeśli mamy wątpliwości czy będziemy w stanie spłacić pożyczkę, lepiej zrezygnujmy z ubiegania się o nią. Pamiętajmy też, że zawsze mamy możliwość wcześniejszej spłaty zobowiązania. Firmy pożyczkowe nie pobierają za to zazwyczaj żadnych opłat, a niektóre z nich zwracają nawet część prowizji za udzielenie pożyczki.

W przypadku pożyczek krótkoterminowych możemy mieć do czynienia z następującymi opłatami: 1) opłatą przygotowawczą (pobieraną jednorazowo); 2) opłatą administracyjną (pobieraną co miesiąc); 3) opłatą za przedłużenie okresu spłaty pożyczki 4) kosztami ubezpieczeń, i – w przypadku nie terminowego spłacania rat pożyczki – z kosztami czynności upominawczych i windykacyjnych. W przypadku firm pożyczkowych działających za pośrednictwem Internetu możemy mieć też do czynienia z tzw. opłatą rejestracyjną – ma ona formę przelewu określonej kwoty (np. 1 grosza) z konta osobistego pożyczkobiorcy na rachunek wskazany przez pożyczkodawcę. W przypadku krótkoterminowych pożyczek gotówkowych rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO - całkowity koszt kredytu ponoszony przez konsumenta, wyrażona jako wartość procentowa całkowitej kwoty pożyczki w stosunku rocznym) przeważnie jest znacznie wyższa niż w przypadku kredytów i pożyczek gotówkowych udzielanych przez Banki. Przykładowo dla pożyczki krótkoterminowej udzielonej w kwocie 1500 zł na okres 30 dni wskaźnik RRSO wynosi 218,9%.

Pożyczkobiorca ma możliwość przedłużenia okresu spłaty pożyczki. Przedłużenie okresu spłaty pożyczki dokonywane jest na wniosek klienta. Zazwyczaj pożyczkę można przedłużyć maksymalnie na okres, na jaki została pierwotnie udzielona. Z przedłużeniem okresu spłaty pożyczki wiąże się konieczność uiszczenia opłaty. Jej wysokość może być taka sama jak opłaty za udzielenie pożyczki.

Z niespłaceniem wiążą się dodatkowe opłaty obciążające pożyczkobiorcę:

 • koszty monitów i wezwań do zapłaty,
 • opłaty za nieterminową spłatę (za każdy dzień opóźnienia) lub koszty ubezpieczenia z tego tytułu,
 • odsetki za opóźnienie – jeśli strony nie ustalą ich wysokości, to na podstawie art. 481 § 2 kc wierzycielowi należą się odsetki ustawowe za opóźnienie; ich wysokość wynosi sumę równowartości stopy referencyjnej NBP oraz 5,5 pp.,
 • koszty dochodzenia zwrotu pożyczki na drodze postępowania sądowego za zwłokę w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego.

W przypadku niespłacenia pożyczki w terminie umownym pożyczkodawca może podjąć działania mające na celu zwrot udzielonej pożyczki.

Szybkie pożyczki gotówkowe udzielane są na podstawie Kodeksu cywilnego (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz. U. nr 16 poz. 93, z późn. zm.). Niektóre firmy pożyczkowe stosują też formularze informacyjne dotyczące kredytu konsumenckiego, o których mowa jest w Ustawie o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2011 nr 126 poz. 715).

Kredyt hipoteczny w pigułce

Kredyt hipoteczny to jeden z rodzajów długoterminowej pożyczki. W związku z wysokimi kwotami, udzielanymi w ramach kredytów hipotecznych, bank jako gwarancję spłaty bierze hipotekę posiadanej przez kredytobiorcę nieruchomości. Często dodatkowo wymaga jeszcze zabezpieczeń takich jak poręczenie żyranta, weksel czy ubezpieczenie kredytu. Hipoteka to inaczej ograniczone prawo rzeczowe. W dużym uogólnieniu oznacza to, że instytucja finansowa udzielająca kredytu ma prawo do egzekwowania spłaty od każdego kolejnego właściciela nieruchomości. Można zatem stwierdzić, że hipoteka przypisana jest konkretnej nieruchomości, nie zaś kredytobiorcy, czyli osoby fizycznej. Właściciel może nieruchomość sprzedać jedynie przy koniecznym ujawnieniu obciążenia. W przypadku zaprzestania spłaty kredytu hipotecznego, bank może zająć lokal  i za pośrednictwem komornika wystawić nieruchomość na sprzedaż. W razie niedostatecznego pokrycia kosztów kredytu, ma prawo egzekwować dalszą spłatę od dłużnika. Co ważne, hipoteką nazywamy nie tylko obciążenie własności nieruchomości, ale też innych form posiadania, na przykład spółdzielczego prawa do lokalu, udziału we własności czy wieczystego użytkowania.

Kredyt hipoteczeny, a kredyt mieszkaniowy

Kredyt hipoteczny utożsamiany jest często z kredytem mieszkaniowym, jednak warto wiedzieć, że nie są to te same produkty pożyczkowe. Kredyt mieszkaniowy jest formą kredytu hipotecznego — łączą je warunki przyznania kredytu oraz forma zabezpieczenia. Różnice polegają na tym, jaki jest cel finansowania. W przypadku kredytu mieszkaniowego może chodzić o kupno mieszkania lub domu, domku letniskowego, garażu, a także wykup mieszkania zakładowego albo komunalnego czy przekształcenie praw własnościowych w lokalach spółdzielczych. Finansowanie z kredytu hipotecznego ma szersze zastosowanie. Ze środków pozyskanych tą drogą opłacić można budowę domu, remont lokalu mieszkalnego, kupno działki budowlanej czy modernizację nieruchomości przeznaczonej na wynajem lub do dzierżawy. Inne cele kredytu hipotecznego pokrywają się z kredytem mieszkaniowym i  to dobra wiadomość dla tych, którzy planują zakup mieszkania. Bowiem warto dokonać porównania kredytów hipotecznych i mieszkaniowych oferowanych przez różne banki między sobą, ale również konkretnych ofert wewnątrz jednej instytucji finansowej.

Oprocentowanie kredytu hipotecznego

Na spłacaną kwotę składają się: kapitał, czyli pożyczana kwota, oraz odsetki. Oprocentowanie kredytu hipotecznego ma dwie składowe: stopę referencyjną oraz marżę bankową. Stopa referencyjna to ustalony między bankami, a kontrolowany przez Komisję Nadzoru Finansowego, koszt pozyskania przez dany bank środków na sfinansowanie kredytu. Jest to wartość zmienna, ustalana każdego dnia na zasadzie uśrednienia propozycji banków. Marża w kredycie hipotecznym jest konkretną kwotą nałożoną przez bank i czystym dla niego zyskiem z udzielenia pożyczki.

Opłaty dodatkowe przy kredycie hipotecznym

Przy składaniu wniosku o kredyt hipoteczny należy liczyć się z pewnymi opłatami dodatkowymi. Chodzi przede wszystkim o prowizję od udzielenia kredytu hipotecznego, czyli jednorazową opłatę za wydanie zgody na finansowanie pożyczki. Często można się spotkać z bardzo niską prowizją lub jej brakiem. Warto jednak wiedzieć, że często bank rekompensuje ją sobie w postaci zobowiązania klienta do założenia konta lub wykupienia dodatkowego ubezpieczenia.

Innymi opłatami są ubezpieczenia. Ubezpieczenie pomostowe, wymagane przez bank w przypadku oczekiwania na wpisanie hipoteki do księgi wieczystej. Spłacane jest w ratach, jako procent od pożyczonej kwoty lub powiększona marża kredytowa. Bank pobiera opłatę jednorazową także za wydanie promesy kredytowej, którą zazwyczaj należy przedstawić deweloperowi lub prywatnemu sprzedawcy nieruchomości.

Kolejne zabezpieczenie dotyczy zaciągania kredytu hipotecznego z niskim wkładem własnym. Przyjmuje się, że wkład własny kredytobiorcy powinien wynosić min. 20 proc. wartości nieruchomości. Są jednak jeszcze banki, które zgadzają się na 90-procentowe finansowanie. Ubezpieczenie niskiego wkładu wynosić może do 5 proc. od wartości nieruchomości, a spłacane jest w ratach - tak, jak w przypadku ubezpieczenia pomostowego.

Dodatkowe ubezpieczenia można wykupić za pośrednictwem banku lub bezpośrednio w firmie ubezpieczeniowej. Dotyczą one pożaru i innych wypadków losowych, a także zdrowia, życia i sytuacji utraty pracy kredytobiorcy. Nie wszystkie są obowiązkowe.

Kredytobiorca powinien liczyć się także z opłatami notarialnymi, związanymi z wyceną nieruchomości, wymaganą przez bank w przypadku zakupu lokalu na rynku wtórnym.

Podczas spłacania kredytu hipotecznego mogą pojawić się dodatkowe opłaty. Prowizją objęte są zazwyczaj wszelkie modyfikacje umowy: przewalutowanie, wcześniejsza spłata, prolongata, podwyższenie kwoty, obniżenie rat, a w przypadku kredytu hipotecznego na budowę, remont i modernizację także uruchomienie następnej transzy.

Zdolność kredytowa w kredycie hipotecznym

Zdolność kredytowa to ocenienie możliwości kredytobiorcy do spłacenia pożyczonego kapitału i odsetek w określonym czasie. Zbadanie zdolności kredytowej jest obowiązkiem każdego banku, sankcjonowanym przez polskie prawo. Dokonują go eksperci banku, bez nadzoru ze strony zewnętrznych instytucji.

Udzielenie kredytu hipotecznego bez spełnienia odpowiednich warunków jest niekiedy możliwe, jednak kredytobiorca musi zobowiązać się do przedstawienia możliwego do wykonania planu poprawy sytuacji finansowej lub zapewnienia dodatkowego zabezpieczenia kredytu.

Wymagania do przyznania kredytu hipotecznego są indywidualne dla każdej instytucji finansowej. Najczęściej pojawiającymi się kryteriami zdolności kredytowej są:

 • wysokość miesięcznych przychodów (odliczając koszty życia),
 • regularność i źródło przychodów oraz rodzaj zatrudnienia,
 • bieżące zobowiązania kredytowe,
 • liczba członków gospodarstwa domowego,
 • wiek osoby ubiegającej się o kredyt,
 • historia kredytowa, w tym również odrzucone i zaakceptowane dotychczas wnioski o kredyt,
 • wkład własny kredytobiorcy,
 • inne zabezpieczenia, na przykład pozostałe nieruchomości potencjalnego kredytobiorcy,
 • wysokość kwoty kredytu,
 • okres spłaty kredytu,
 • rodzaj rat.

Należy pamiętać, że różne instytucje finansowe biorą pod uwagę inne kryteria, dlatego dla jednego banku priorytetem będzie zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, a dla innego – wiek kredytobiorcy.

Dokumnety wymagane przy kredycie hipotecznym

Dokumenty, które należy przedstawić podczas ubiegania się o kredyt hipoteczny, dzielimy na cztery kategorie: osobiste, dotyczące dochodów kredytobiorców, dotyczące zobowiązań kredytowych oraz dotyczące nieruchomości, na którą brany jest kredyt.

Dokumenty osobiste to:

 • dowód osobisty,
 • dodatkowy dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość,
 • dokument rozdzielenia majątkowego w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, które spisały intercyzę,
 • akt sądowy w przypadku osób rozwiedzionych lub w separacji.

Dokumenty świadczące o dochodach:

 • praca na etacie: zaświadczenie o zarobkach i zatrudnieniu oraz wyciąg z banku za okres wymagany przez kredytodawcę, deklaracja PIT-37, świadectwo pracy przy niedawnej zmianie zatrudnienia oraz w przypadku pracy na czas określony dokument umowy o stosunku pracy,
 • umowa cywilnoprawna: umowy o dzieło lub zlecenia oraz odpowiadające im rachunki z ostatniego roku lub dwóch lat, deklaracja PIT.

Dokumenty dotyczące zobowiązań kredytowych:

 • zaświadczenie o zaciągnięciu kredytu,
 • w przypadku spłaty w ostatnim czasie nieujętej w systemie BIK – zaświadczenie o spłacie;
 • przy kredycie konsolidacyjnym lub refinansowym: umowy kredytowe i dokument poświadczający bieżący stan zasłużenia.

Dokumenty związane z nieruchomością:

 • rynek pierwotny: odpis z księgi wieczystej gruntu, pozwolenie na budowę wydane deweloperowi, KRS dewelopera, pełnomocnictwo dla reprezentantów dewelopera przy podpisywaniu umowy, a także umowa przedwstępna zakupu jako akt notarialny,
 • rynek wtórny: aktualny odpis z KW nieruchomości, umowa przedwstępna zakupu, akt własności/decyzja o przydziale lokalu mieszkalnego oraz świadectwo braku zaległości w płaceniu czynszu przez dotychczasowego właściciela,
 • budowa domu: odpis z KW nieruchomości, pozwolenie na budowę, wypis z rejestru gruntów, decyzja o zagospodarowaniu przestrzennym terenu, projekt techniczny, kosztorys i dziennik budowy.

Kredyt hipoteczny odwrócony

Banki na tyle dobrze rozwinęły swoją ofertę produktową, że zadbały także o osoby starsze, których potrzeby są zupełnie inne niż ludzi młodych. W zdecydowanej większości zależy im bowiem na wydatkach bieżących, niż inwestycjach na przyszłość.

Osoba starsza, o niskich przychodach emerytalnych, może udać się do banku i zaciągnąć kredyt hipoteczny odwrócony. Polega on niejako na spieniężeniu nieruchomości. Dzięki temu kredytobiorca otrzymuje w ratach lub jednorazowo kwotę ustaloną w umowie z bankiem, ekwiwalentną do wartości zastawianej nieruchomości. Ma też wybór - może spłacić kredyt hipoteczny lub zobowiązać się do przeniesienia własności nieruchomości na bank. Według ostatnich regulacji prawnych kredytobiorca pozostaje właścicielem mieszkania i ma prawo do jego zajmowania, aż do momentu swojej śmierci.

Odwróconego kredytu mogą udzielać tylko instytucje bankowe, ponieważ podlegają kontroli państwowej Komisji Nadzoru Finansowego.

Kredyt hipoteczny dla młodych

Inne cechy ma kredyt hipoteczny dla osób młodych. Różnią się przede wszystkim kryteria zdolności kredytowej. W świetle obecnego rynku pracy, gdzie częste są umowy cywilnoprawne, banki zwracają uwagę na regularność zleceń czy zeznań podatkowych. W przypadku kredytu hipotecznego na mieszkanie dla młodych małżeństw banki są skłonne do współpracy. Program rządowy oferuje bowiem dofinansowanie, które może stać się wkładem własnym. Warunkami otrzymania kredytu hipotecznego jest złożenie, oprócz podstawowych dokumentów, aktu małżeństwa. Mieszkanie musi być kupione od developera i nie może przekraczać 75 m kw., a kredytobiorcy muszą mieć mniej niż 35 lat. Taki kredyt musi być zaciągnięty w złotówkach, na nie mniej, niż 15 lat.

Porównanie kredytów hipotecznych w wybranych bankach

W wyborze najkorzystniejszego kredytu hipotecznego pomoże Ci nasza porównywarka finansowa. Znajdziesz w niej najlepsze oferty banków. Sprawdzisz stopy oprocentowania, RRSO czy minimalne raty proponowane przez bank. Są to wartości orientacyjne, ale ukazują kształt rynku kredytowego, wyznaczając tym samym najtańsze kredyty hipoteczne.

Powyższe porównanie zostało przygotowane w oparciu o dane wprowadzone przez użytkownika i ma charakter orientacyjny. Przedstawione parametry kredytu hipotecznego nie mogą stanowić podstaw do reklamacji i mogą się różnić od wyliczeń przedstawionych w konkretnym przypadku przez bank/kredytodawcę. Stopa oprocentowania kredytu, całkowita kwota kredytu, rzeczywista roczna stopa oprocentowania oraz rata wyliczone dla reprezentatywnego przykładu, zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 roku, znajdują się w "szczegółowym opisie" konkretnego produktu, o ile bank/kredytodawca udostępnił takie dane. W celu ujednolicenia porównania kredytów i tym samym prezentowania porównywalnych wyników, oprocentowanie dla wszystkich banków zostało skalkulowane dla stopy procentowej WIBOR3M - 1.7300, EURIBOR3M - 0.3290, LIBOR CHF 3M - 0,7272, LIBOR USD 3M - 1,0232. Jeżeli masz uwagi, zgłoś do TotalMoney.pl: uwagi@totalmoney.pl