Konta oszczędnościowe - porównanie

Wybierz najlepsze konto oszczędnościowe. Przekonaj się, jakie to proste!

Znaleziono: 24 ofert - wybierz swóją chwilówkę

Wzięcie kredytu lub pożyczki jest poważnym zobowiązaniem - musimy wywiązać się ze wszystkich postanowień umowy. Podstawową zasadą odpowiedzialnego pożyczania jest nie pożyczanie pieniędzy „na wyrost”, tj. w kwocie większej niż jest nam potrzebna. Musimy też sami określić cel, na jaki przeznaczymy uzyskane pieniądze. Decyzję o wzięciu pożyczki powinniśmy podjąć dopiero w sytuacji, kiedy nie możemy już odsuwać płatności na później, kiedy nie jesteśmy w stanie sfinansować jej własnymi środkami, oraz kiedy mamy pewność, że będziemy w stanie pożyczkę spłacić w wybranym przez nas terminie. Pożyczki nie możemy traktować jako stałego wsparcia domowego budżetu! Jeśli mamy wątpliwości czy będziemy w stanie spłacić pożyczkę, lepiej zrezygnujmy z ubiegania się o nią. Pamiętajmy też, że zawsze mamy możliwość wcześniejszej spłaty zobowiązania. Firmy pożyczkowe nie pobierają za to zazwyczaj żadnych opłat, a niektóre z nich zwracają nawet część prowizji za udzielenie pożyczki.

W przypadku pożyczek krótkoterminowych możemy mieć do czynienia z następującymi opłatami: 1) opłatą przygotowawczą (pobieraną jednorazowo); 2) opłatą administracyjną (pobieraną co miesiąc); 3) opłatą za przedłużenie okresu spłaty pożyczki 4) kosztami ubezpieczeń, i – w przypadku nie terminowego spłacania rat pożyczki – z kosztami czynności upominawczych i windykacyjnych. W przypadku firm pożyczkowych działających za pośrednictwem Internetu możemy mieć też do czynienia z tzw. opłatą rejestracyjną – ma ona formę przelewu określonej kwoty (np. 1 grosza) z konta osobistego pożyczkobiorcy na rachunek wskazany przez pożyczkodawcę. W przypadku krótkoterminowych pożyczek gotówkowych rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO - całkowity koszt kredytu ponoszony przez konsumenta, wyrażona jako wartość procentowa całkowitej kwoty pożyczki w stosunku rocznym) przeważnie jest znacznie wyższa niż w przypadku kredytów i pożyczek gotówkowych udzielanych przez Banki. Przykładowo dla pożyczki krótkoterminowej udzielonej w kwocie 1500 zł na okres 30 dni wskaźnik RRSO wynosi 218,9%.

Pożyczkobiorca ma możliwość przedłużenia okresu spłaty pożyczki. Przedłużenie okresu spłaty pożyczki dokonywane jest na wniosek klienta. Zazwyczaj pożyczkę można przedłużyć maksymalnie na okres, na jaki została pierwotnie udzielona. Z przedłużeniem okresu spłaty pożyczki wiąże się konieczność uiszczenia opłaty. Jej wysokość może być taka sama jak opłaty za udzielenie pożyczki.

Z niespłaceniem wiążą się dodatkowe opłaty obciążające pożyczkobiorcę:

  • koszty monitów i wezwań do zapłaty,
  • opłaty za nieterminową spłatę (za każdy dzień opóźnienia) lub koszty ubezpieczenia z tego tytułu,
  • odsetki za opóźnienie – jeśli strony nie ustalą ich wysokości, to na podstawie art. 481 § 2 kc wierzycielowi należą się odsetki ustawowe za opóźnienie; ich wysokość wynosi sumę równowartości stopy referencyjnej NBP oraz 5,5 pp.,
  • koszty dochodzenia zwrotu pożyczki na drodze postępowania sądowego za zwłokę w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego.

W przypadku niespłacenia pożyczki w terminie umownym pożyczkodawca może podjąć działania mające na celu zwrot udzielonej pożyczki.

Szybkie pożyczki gotówkowe udzielane są na podstawie Kodeksu cywilnego (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz. U. nr 16 poz. 93, z późn. zm.). Niektóre firmy pożyczkowe stosują też formularze informacyjne dotyczące kredytu konsumenckiego, o których mowa jest w Ustawie o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2011 nr 126 poz. 715).

Konto oszczędnościowe w pigułce

Konto oszczędnościowe to połączenie kilku produktów bankowych – konta osobistego, które najczęściej nie jest oprocentowane, oraz lokaty. Największa różnica między lokatą, a kontem oszczędnościowym, dotyczy opcji dodatkowych dopłat i wypłat kapitału w czasie trwania umowy. Jeśli zakładasz lokatę, musisz liczyć się z tym, że wypłata środków i likwidacja depozytu przed końcem okresu jego trwania równa się z utratą wszystkich odsetek. Do lokaty nie da się też dopłacać środków  - jest zakładana na konkretną kwotę.

Konto oszczędnościowe umożliwia dowolne wpłaty i wypłaty środków. Warto jednak zapoznać się ze szczegółami oferty – w wielu bankach klient ma określoną liczbę darmowych wypłat, a każda kolejna operacja wiąże się z  prowizją, która - przy nieuważnym korzystaniu - może pochłonąć całkowity zysk.

Zarówno lokata, jak i konto oszczędnościowe należą do bardzo bezpiecznych sposobów lokowania pieniędzy.

Co warto wiedzieć o koncie oszczędnościowym?

Jeśli masz już jakieś oszczędności, rozważ czy opłaca Ci się je trzymać na koncie osobistym. Pieniądze, które nie zarabiają, w rzeczywistości tracą na wartości – tak działa inflacja. 

Wydaje się, że rozsądniejszą opcją będzie dla Ciebie konto oszczędnościowe – będziesz mieć pełną swobodę w dostępie do własnych pieniędzy, które w tym czasie będą zarabiać. Do kont oszczędnościowych banki przeważnie nie wydają kart, a przelewy kosztują od kilku do kilkunastu złotych, zatem bardziej opłaca się korzystać z nich jak ze skarbonki i nie należy używać konta oszczędnościowego analogicznie do RORu.

Oprocentowanie konta oszczędnościowego

Oprocentowanie konta oszczędnościowego zależy od wysokości stóp procentowych ustalanych przez NBP. Wysokość stóp procentowych jest mocno zależna od ogólnej sytuacji gospodarczej kraju i od poziomu inflacji. A zatem  - w dużym uproszczeniu - im niższa inflacja, tym niższe stopy procentowe i oprocentowanie depozytów.

Odsetki na koncie oszczędnościowym przeważnie naliczane są co miesiąc, a więc kwota, od której liczone są odsetki, będzie coraz wyższa, bo jest sumą włożonego przez Ciebie kapitału i  wypracowanego procentu. Od zarobionych przez Ciebie odsetek bank, co miesiąc, automatycznie, pobierze podatek Belki, który wynosi 19%.

Oprocentowanie konta oszczędnościowego bank zawsze podaje w skali  roku i - co ważne - bez uwzględnienia podatku. To znaczy, że jeśli w ofercie podane jest 3,5%, to są to odsetki, które możesz zarobić po upływie 12 miesięcy i powinieneś odjąć od nich 19% przychodu. Aby w prosty sposób obliczyć realny zysk z konta oszczędnościowego, możesz też skorzystać z  kalkulatora na totalmoney.pl.

Posiadanie konta oszczędnościowego w tym samym banku, w którym masz konto osobiste, nie zawsze jest korzystne – warto sprawdzić oprocentowanie i warunki w innych bankach i spokojnie przeliczyć, co bardziej będzie Ci się opłacać.

Powyższe porównanie kont oszczędnościowych zostało przygotowane w oparciu o dane wprowadzone przez użytkownika. Porównanie kont ma charakter orientacyjny. Przedstawione parametry kont oszczędnościowych nie mogą stanowić podstaw do reklamacji i mogą się różnić od danych przedstawionych w konkretnym przypadku przez bank. Jeżeli masz uwagi, zgłoś do TotalMoney.pl: uwagi@totalmoney.pl