Konto osobiste – w banku komercyjnym, spółdzielczym, a może w SKOK?

07.01.2013 r.
Konto osobiste – w banku komercyjnym, spółdzielczym, a może w SKOK?

Według danych Narodowego Banku Polskiego konto osobiste w banku lub w SKOK posiada 77% Polaków. Największy odsetek posiadaczy kont osobistych stanowią osoby w wieku między 35 a 44 rokiem życia (96%) i między 45 a 54 rokiem życia (88%). TotalMoney.pl postanowił sprawdzić, w jakiej instytucji finansowej – banku komercyjnym, spółdzielczym czy w SKOK – najlepiej założyć konto osobiste.

Portal PRNews pod koniec listopada podał liczbę kont osobistych prowadzonych przez polskie banki wg stanu na koniec III kwartału 2012 r. W 22 bankach, które odpowiedziały na ankietę portalu było ich 26 338 084 sztuk. W ankiecie udziału nie wzięły Volkswagen Bank direct, Meritum Bank, FM Bank, Invest-Bank, Idea Bank i Toyota Banku. Banki spółdzielcze zrzeszone w Banku Polskiej Spółdzielczości (reprezentujące 2/3 sektora) prowadzą ponad 1,6 mln kont. Do tego trzeba dodać 958 tys. ROR prowadzonych przez SKOK.

Konta osobiste to – z tym chyba się zgodzą wszyscy – to podstawowy produkt bankowy. Otwierając ten typ rachunku rozpoczynamy swoją przygodę z bankiem. Z czasem „ubankawiamy” się coraz bardziej. Zakładamy lokaty, otwieramy konta oszczędnościowe, zawieramy umowy o korzystanie z karty kredytowej czy o kredyt gotówkowy. Jednak podstawą zawsze jest ROR. Postanowiliśmy przyjrzeć się warunkom prowadzenia kont osobistych w bankach komercyjnych, spółdzielczych i Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo Kredytowych.

Banki komercyjne w naszym zestawieniu reprezentują trzy banki prowadzące największą liczbę kont osobistych: PKO Bank Polski, Bank Pekao i mBank. Banki spółdzielcze z kolei reprezentowane będą przez dwa banki zrzeszone w Grupie Banku Polskiej Spółdzielczości: Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa z Wołomina (SK bank) i Gospodarczy Bank Spółdzielczy (GBS Bank) z Barlinka oraz NeoBank onLINE, zrzeszony w Spółdzielczej Grupie Bankowej. Przedstawicielami SKOK będą: Kasa Stefczyka (największa i najbardziej rozpoznawalna – dzięki m.in. reklamom z udziałem znanego aktora, Artura Żmijewskiego) oraz SKOK im. Zygmunta Chmielewskiego.

Oferty kont osobistych wymienionych powyżej instytucji porównamy biorąc pod uwagę miesięczny koszt związany z prowadzeniem rachunku dla osoby, która przekazuje na niego miesięcznie 1 500 zł, dokonuje 3 transakcji bezgotówkowych kartą debetową w kwocie 300 zł, 5 przelewów zewnętrznych przez Internet i 2 razy w miesiącu wypłaca gotówkę z „obcego” bankomatu (łącznie 150 zł). Jeszcze jedno uściślenie – pisząc „obcy” bankomat mamy na myśli urządzenie nie należące do sieci danego banku czy SKOK, ani do sieci zewnętrznej, z której bezpłatnie mogą korzystać klienci danej instytucji. W przypadku PKO Banku Polskiego pod uwagę nie były brane bankomaty eService i Banku Zachodniego WBK.

Sprawdźmy zatem, ile będzie nas kosztowało prowadzenie rachunku osobistego w wybranych przez TotalMoney.pl bankach.

Porównanie kosztów prowadzenia konta osobistego w wybranych bankach komercyjnych, spółdzielczych i SKOK
Instytucja/
nazwa rachunku
Miesięczna opłata za konto Koszt przelewu zewnętrznego przez Internet Miesięczna opłata za kartę debetową Wypłata z "obcego" bankomatu Razem
Bank Pekao
Eurokonto Mobilne
0,00 zł1) 0,00 zł 3,99 zł2) 0,00 zł3) 3,99 zł
eKONTO
0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 5,00 zł4) 5,00 zł
neoBANK onLINE
neoKONTO
0,00 zł
0,40 zł
(2,00 zł)
1,50 zł
2,01 zł
(4,02 zł)
7,52 zł
GBS Bank
Konto Bajeczne
0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
4,00 zł
(8,00 zł)
8,00 zł
SK bank
Plan Internetowy
0,00 z 0,00 zł 0,00 zł5)
4,00 zł
(8,00 zł)
8,00 zł
PKO Bank Polski
PKO Konto za Zero
0,00 zł6) 0,00 zł 0,00 zł7)
3% min. 5 zł
(9,00 zł)
9,00 zł
Kasa Stefczyka
Konto Osobiste IKS Classic
6,00 zł 0,00 zł 0,00 zł8)
4,00 zł
(8,00 zł)
14,00 zł
SKOK im. Zygmunta Chmielewskiego
eSKOK ROR
6,00 zł
0,30 zł
(1,50 zł)
0,00 zł9)
4,00 zł
(8,00 zł)
15,50 zł
Założenia:
- miesięczne wpływy na rachunek - 1500 zł
- 3 transakcje bezgotówkowe kartą debetową o wartości 300 zł miesięcznie
- 5 przelewów zewnetrznych przez Internet
- 2 wypłaty z "obcego" bankomatu miesięcznie (na łączną kwotę 150 zł)
 
1) Pod warunkiem miesięcznych wpływów na konto w wysokości co najmniej 500 zł. W przeciwnym razie - 5,90 zł
2) W przypadku wykonania min. 4 transakcji bezgotówkowych - 0,00 zł
3) 0,00 zł za wypłaty z bankomatów sieci Euronet i za 2 pierwsze wypłaty z pozostałych bankomatów na terenie Polski (każda następna wypłata - 2% min. 5 zł)
4) 0,00 zł pod warunkiem wykonania transakcji bezgotówkowych na kwotę min. 100 zł, w przeciwnym przypadku - 2,00 zł
5) 0,00 zł dla klientów korzystających z usługi "Wypłaty ze wszystkich bankomatów" (miesięczny koszt - 5,00 zł)
6) Pod warunkiem dokonania transakcji bezgotówkowych na kwotę co najmniej 200 zł, w przeciwnym przypadku - 1,50 zł
7) Pod warunkiem miesięcznych wpływów na konto w wysokości co najmniej 1500 zł. W przeciwnym razie - 6,90 zł
8) Pod warunkiem dokonania transakcji bezgotówkowych na kwotę co najmniej 250 zł. W przeciwnym razie - 2,90 zł
9) 0,00 przez pierwsze 12 m-cy używania karty, po roku - 2,50 zł miesięcznie
 
Źródło: banki, SKOK i TotalMoney.pl


Zacznijmy zatem od PKO Konta za Zero oferowanego przez największego polskiego detalistę – PKO Bank Polski. Mimo swojej nazwy, rachunek ten nie jest darmowy bezwarunkowo. Nie będziemy ponosić kosztów związanych z jego używaniem po spełnieniu dwóch warunków: zasilania go co miesiąc kwotą co najmniej 1 500 zł i dokonywania transakcji bezgotówkowych o wartości co najmniej 250 zł miesięcznie wydaną do niego kartą debetową. W przypadku nie spełnienia tych warunków korzystanie z konta i z karty będzie nas kosztowało 9,80 zł miesięcznie. To niemało. W przypadku Konta za Zero nie zapłacimy za przelewy przez Internet oraz za wypłaty z bankomatów należących do PKO BP, eService i BZ WBK. Wypłata z urządzeń należących do innych sieci będzie wiązała się z koniecznością zapłacenia prowizji w wysokości 3% od kwoty wypłaty (min. 5 zł). W przypadku naszego klienta miesięczne koszty związane z używaniem konta będą związane tylko z wypłatami z „obcych” bankomatów i wyniosą 9 zł.

Ponad dwukrotnie mniejsze koszty (3,99 zł) nasz klient poniósłby w przypadku Eurokonta Mobilnego Banku Pekao. Rachunek ten także jest darmowy po spełnieniu określonych wymagań – zasilania go kwotą co najmniej 500 zł miesięcznie i dokonania minimum 4 transakcji bezgotówkowych kartą. Nasz klient spełnia tylko jeden z wymogów – ten dotyczący wpływów na rachunek. Do spełnienia drugiego zabrakło mu jednej transakcji kartą w miesiącu. Klient, który nie spełniłby obu wymagań „zerujących” opłaty za korzystanie z rachunku i karty debetowej miesięcznie ponosiłby koszty w wysokości 9,89 zł. Posiadacze Eurokonta Mobilnego nie ponoszą też kosztów związanych z wypłatami z bankomatów należących do sieci Euronet oraz dwóch pierwszych wypłat z pozostałych bankomatów na terenie Polski (opłata za każdą następną wypłatę to 2% min. 5 zł).

W przypadku eKONTA oferowanego przez mBank nasz klient poniesie jedynie opłatę za korzystanie z usługi „Wypłaty ze wszystkich bankomatów”. Jej miesięczny koszt (5 zł) jest równy jednorazowej prowizji za wypłatę z „obcego” bankomatu. Konto osobiste jest rachunkiem darmowym „bezwarunkowo”. mBank pobiera jedynie 2 zł opłatę za korzystanie z karty debetowej – jest ona jednak „zerowana” po wykonaniu transakcji bezgotówkowych kartą debetową na kwotę min. 100 zł miesięcznie.

W pierwszym z porównywanych banków spółdzielczych – zachodniopomorskim GBS Banku – miesięczny koszt związany z prowadzeniem Konta Bajecznego wynosi 8 zł. Opłata ta pobierana jest za wypłaty z „obcych” bankomatów (każda z nich kosztuje 4 zł). Trzeba tu zauważyć, że posiadacze Konta Bajecznego mogą bezpłatnie wypłacać gotówkę z bankomatów należących do GBS Banku oraz urządzeń należących do Spółdzielczej Sieci Bankomatowej, Banku BGŻ i Kredyt Banku. Podobnie jak eKONTO, tak również Konto Bajeczne jest darmowe bezwarunkowo.

Dlaczego konta osobiste muszą i będą drożeć?

W jaki sposób banki próbują nas zachęcić do założenia konta w danej instytucji? Czy banki nie zarabiają w ogóle na prowadzeniu rachunków osobistych? Kiedy tak...

czytaj dalej

Konto osobiste Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa z Wołomina (SK banku) – Plan Internetowy – prowadzone jest za darmo, a opłatę za korzystanie z karty debetowej „zerują” dwie transakcje bezgotówkowe w miesiącu na kwotę co najmniej 200 zł. W przypadku ich nie wykonania opłata za kartę wynosi 1,50 zł miesięcznie. Opłata za wypłatę z „obcego” bankomatu wynosi, podobnie jak w GBS Banku, 4 zł. Klienci SK banku mogą bezpłatnie korzystać z bankomatów należących do: sieci Euronet, Zrzeszenia Banku BPS, Zrzeszenia SGB Banku i Krakowskiego Banku Spółdzielczego.

Wielkopolski Bank Spółdzielczy (neoBANK onLINE), oferuje rachunek osobisty pod nazwą neoKONTO. Jest ono prowadzone za darmo. Posiadacz neoKONTA płaci niestety za przelewy zewnętrzne wykonywane przez Internet, korzystanie z karty debetowej i wypłaty z obcych bankomatów. Trzeba jednak zauważyć, że klienci korzystający z programu Aktywni nie Płacą (jest on uruchamiany automatycznie dla każdego posiadacza konta osobistego w neoBANKU) zbierają punkty (np. każde 10 zł zapłacone kartą dodaje 3 punkty w programie), które  następnie mogą być wykorzystane do pokrycia opłat za przelewy czy wypłaty z „obcych” bankomatów.

Koszty prowadzenia kont osobistych oferowanych przez Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe (SKOK Stefczyka i SKOK im. Zygmunta Chmielewskiego) są zbliżone. Za prowadzenie zarówno Konta Osobistego IKS (SKOK Stefczyka) jak i eSKOK ROR (SKOK im. Zygmunta Chmielewskiego zapłacimy 6 zł miesięcznie, wypłata z „obcego” bankomatu będzie nas kosztowała 4 zł. Przez pierwszych 12 miesięcy nie zapłacimy także za korzystanie z karty debetowej (po upływie tego okresu miesięczna opłata za użytkowanie karty debetowej wyniesie 2,50 zł). Różnice występują tylko przy przelewach. Dla posiadaczy Konta Osobistego IKS są one bezpłatne, a każdy przelew w eSKOK ROR będzie kosztował 30 groszy. W przypadku SKOK’ów trzeba się jednak liczyć się też z opłatami związanymi z przystąpieniem do kasy. Osoba chcąca zostać członkiem Skok Stefczyka zobowiązana jest do wniesienia opłat członkowskich: wpisowego (1 zł), wkładu członkowskiego (1 zł), wykupić co najmniej jeden udział (1 zł) oraz zapłacić składkę na Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej w wysokości 4 zł rocznie. Przy zapisie pobrana zostanie jej pierwsza rata – 1 zł. W SKOK im. Zygmunta Chmielewskiego wpisowe wynosi 15 zł a udział (trzeba kupić co najmniej jeden) – 80 zł. W obu przypadkach wkład członkowski jest zwracany w przypadku wystąpienia z kasy.

Zaprezentowaliśmy osiem propozycji kont osobistych oferowanych przez banki komercyjne, banki spółdzielcze oraz Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe. Co wynika z naszego porównania? W pierwszej trójce znalazły się dwa banki komercyjne oraz jeden spółdzielcze. Dwa następne zajęły miejsca tuż za podium. Zdziwić może niska pozycja PKO Banku Polskiego i jego rachunku z zerem w nazwie i obu SKOK’ów. Jeżeli więc potrzebujemy oferty konta osobistego bez „wodotrysków” w rodzaju programów moneyback czy assistance oraz oferty "uczciwej" (bez masy dodatkowych, często sprytnie poukrywanych opłat i warunków), to śmiało możemy skorzystać z ofert banków spółdzielczych. Na ich ofertę warto zwrócić uwagę zwłaszcza wtedy, gdy mieszkamy w małej miejscowości, w której nie ma placówek banków komercyjnych. 

Szukasz najlepszego konta bankowego?

PLN
1 000 PLN 100 000 PLN


66 kont bankowych

PLN
1 000 PLN 200 000 PLN
mies.
1 miesiąc 120 miesięcy

53 kredyty gotówkowe

PLN
10 000 PLN 3 000 000 PLN
PLN
10 000 PLN 3 000 000 PLN
lat
1 rok 50 lat

18 kredytów hipotecznych

PLN
2 000 PLN 500 000 PLN
PLN
2 000 PLN 500 000 PLN
mies.
1 miesiąc 120 miesięcy

11 kredytów samochodowych

PLN
10 000 PLN 3 000 000 PLN
PLN
10 000 PLN 30 000 000 PLN
lat
1 rok 50 lat

18 pożyczek hipotecznych


73 karty kredytowe

PLN
1 000 PLN 200 000 PLN
mies.
1 miesiąc 120 miesięcy

16 kredytów konsolidacyjnych gotówkowych

PLN
10 000 PLN 3 000 000 PLN
PLN
10 000 PLN 3 000 000 PLN
lat
1 rok 50 lat

9 kredytów konsolidacyjnych hipotecznych

70 pożyczek gotówkowych

PLN
1 000 PLN 100 000 PLN
mies.
1 miesiąc 120 miesięcy

45 kont oszczędnościowych

PLN
500 PLN 200 000 PLN
1D 14D 2M 4M 6M 8M 10M 12M 18M 36M

143 lokaty bankowe

PLN
1 000 PLN 100 000 PLN44 konta firmowe

PLN
1 000 PLN 2 000 000 PLN

93 kredyty dla firm

PLN
10 000 PLN 500 000 PLN

5 ofert leasingu
Mb/s
1 Mb/s 250 Mb/s
PLN
1 PLN 300 PLN
:

230 ofert telewizji - internetu

kWh
1-2 os. 3-4 os. 5-6 os. dom
dzień noc

63 taryfy energii dla domu

kWh
50 kWh 500 kWh
dzień noc

50 taryf energii dla firmy

Więcej artykułów: Konta osobiste Bankowość internetowa Banki Konta online Moneyback ROR