Jak małe i średnie przedsiębiorstwa finansują swoją działalność?

Środki własne, kredyt czy leasing? Jak przedsiębiorcy finansują swoją działalność? Wśród jakich branż leasing cieszy się największą popularnością? Sprawdzamy.

Firma konsultingowo-badawcza Ecorys na zlecenie Europejskiego Funduszu Leasingowego co kwartał przygotowuje „Barometr EFL”, syntetyczny wskaźnik informujący o skłonności firm z sektora MŚP do wzrostu, czyli rozwoju rozumianego, jako stawianie sobie przez przedsiębiorstwa celów związanych ze wzrostem sprzedaży i produkcji, ekspansją na nowe rynki i maksymalizacją zysków, co jest związane z inwestycjami w środki trwałe. 1)

Badanie przeprowadzone w II kwartale 2017 r. dotyczyło produktów wspierających działalność firm z sektora MSP. Ankietowani (w badaniu wzięła udział reprezentatywna grupa 600 mikroprzedsiębiorstw) pytani byli o to, skąd pozyskują środki na finansowanie działalności (np. na środki trwałe).

Własne środki górą!

Na własne środki finansowe jako sposób finansowania działalności gospodarczej wskazało aż 89,1 proc. badanych. Z czego może to wynikać? Być może z mniejszej – zwłaszcza wśród najmniejszych przedsiębiorstw – skłonności do ryzyka finansowego. Przejawia się ona właśnie korzystaniem ze zgromadzonych oszczędności.

Jeśli nie własne środki to leasing

Ankietowani przedsiębiorcy, którzy zadeklarowali korzystanie z finansowania zewnętrznego, wskazywali przede wszystkim na leasing (58,1 proc. wskazań). Tuż za leasingiem znalazł się kredyt bankowy (pieniądze z banków pożycza 54,4 proc. respondentów). Inne sposoby pozyskiwania środków na działalność były w oczach badanych mniej popularne. Dość powiedzieć, że ubezpieczenia majątku firmy wskazało 17,4 proc. ankietowanych, na faktoring – 7,5 proc., a na pożyczki z innych źródeł (np. od rodziny czy znajomych) – 7,5 proc. Najmniejszą popularnością wśród przedsiębiorców cieszą się pożyczki z instytucji pozabankowych oraz emisja akcji czy obligacji. Te dwa sposoby finansowania uzyskały zaledwie po 0,2 proc. wskazań.

Barometr EFL

Korzystanie z leasingu a wielkość firmy i jej branża

Z „Barometru EFL” wynika, że im więcej pracowników zatrudnia dana firma, tym częściej korzysta z leasingu. O ile odsetek mikrofirm korzystających z leasingu wynosi 45,5 proc., to małych firm bazujących na tym rozwiązaniu jest 61,4 proc., a w przypadku firm średnich swoją działalność finansuje leasingiem aż 71,7 proc. przedsiębiorców.

Średnie przedsiębiorstwa najczęściej zgłaszały wzrost planowanych inwestycji, małe i mikro- zdecydowanie mniej. Z drugiej zaś strony w przypadku tych najmniejszych firm możemy mówić o mniejszej skłonności do ryzyka finansowego, czego konsekwencją jest korzystanie przede wszystkim ze zgromadzonej gotówki – komentuje Radosław Kuczyński, prezes EFL.

Do korzystania z leasingu najczęściej przyznają się przedstawiciele branży budowlanej, transportowej i produkcyjnej. Odsetek firm budowlanych i transportowych korzystających z leasingu wynosi 73,8 proc. W przypadku firm z branży produkcyjnej jest minimalnie mniejszy – wynosi 73 proc. Na przeciwległym biegunie znajdują się przedsiębiorstwa działające w branży handlowej (48,3 proc. stawia na leasing, na kredyt – 49,2 proc. a na gotówkę aż 92,4 proc.) i w usługach, których przedstawiciele częściej (46 proc.) korzystają z kredytu bankowego niż z leasingu (40,3 proc.).

Leasing jest jednym z lepszych sposobów finansowania działalności przez przedsiębiorców. Zwłaszcza w przypadku finansowania droższych środków trwałych, takich jak samochody ciężarowe czy maszyny budowlane. Nie powinien więc dziwić wysoki odsetek przedsiębiorców z tych branż korzystających z tego rozwiązania.

 

1) MŚP: im większa firma, tym częściej korzysta z leasingu

Artykuł przygotowany na podstawie materiałów Europejskiego Funduszu Leasingowego

Artykuły 19.07.2017