Strona główna  >  Artykuły  >  Kredyty samochodowe  >  Kasacja auta a spłata kredytu czy rat leasingowych
Artykuły 23.04.2012

Kasacja auta a spłata kredytu czy rat leasingowych

wykop.pl

Choć wszyscy mamy nadzieję jeździć samochodem aż do szczęśliwego końca (czyli sprzedaży nowemu właścicielowi), nie zawsze się to udaje. Jakie kroki należy podjąć, jeśli samochód, który zakupiliśmy w kredycie lub leasingu, uległ kasacji?...

Kasacja auta a spłata kredytu

Jeżeli pojazd ulega kasacji lub kradzieży, to praktycznie kontynuujesz spłatę kredytu zgodnie z harmonogramem, zgłaszasz szkodę do zakładu ubezpieczeniowego i po otrzymaniu decyzji o kasacji informujesz bank.
Na podstawie otrzymanych dokumentów (decyzja o kasacji i pismo z banku) wyrejestrowujesz pojazd i składasz potwierdzenie tego faktu do ubezpieczyciela, który wypłaca odszkodowanie na konto spłaty kredytu. Po wpływie pieniędzy do banku kredyt jest rozliczany – ubezpieczenie przeznaczane jest na pokrycie pozostałego do spłaty kapitału, a reszta zostanie zwrócona. Tzw. „pozostałość” (wrak samochodu) jest Twoją własnością, którą dowolnie możesz rozporządzać.

Utrata wyleasingowanego samochodu

Jeżeli pojazd ulega kasacji lub kradzieży, to praktycznie kontynuujesz płatność miesięcznych rat leasingowych, mimo że warunki ogólne nakładają obowiązek natychmiastowej spłaty całego zobowiązania. Informację o poważnej szkodzie lub kradzieży zgłaszasz do firmy leasingowej, która powinna od tego momentu być z Tobą w kontakcie i pomagać w załatwianiu formalności.
Zgłaszasz szkodę do zakładu ubezpieczeniowego i czekasz na informację o decyzji – sama decyzja w formie pisemnej zostanie wysłana do firmy leasingowej. Koniecznie skontaktuj się z Twoim doradcą leasingowym, by omówić losy „pozostałości” (wraku samochodu) i zapoznać się z wariantami rozliczenia umowy. Jakie masz możliwości ? Twoim zobowiązaniem jest suma zdyskontowanych (o stopę WIBOR, LIBOR itd.) pozostałych do zapłaty rat leasingowych razem z wykupem. Całość swojego zobowiązania możesz spłacić, rozliczając tym samym umowę.

Jeżeli zdecydujesz się na zamrożenie na jakiś czas środków finansowych i spłatę leasingu, to firma leasingowa da Ci upoważnienie do załatwiania wszystkich spraw u ubezpieczyciela (w tym do odbioru odszkodowania) i w ramach rozliczenia umowy sprzeda „pozostałość” (wrak) za opisane wyżej zobowiązanie.

Jeśli odszkodowanie będzie niezbędne do rozliczenia umowy (nie masz pieniędzy na spłacenie umowy), to będziesz musiał kontynuować płatność rat, zadeklarować chęć zatrzymania „pozostałości” (wraku), a po wypłacie odszkodowania (nastąpi to po decyzji i po wyrejestrowaniu pojazdu) uregulować ewentualną resztę z opisanego wyżej zobowiązania - pamiętaj, że ubezpieczyciel wycenia „pozostałość” i wypłaca odszkodowanie pomniejszone o jej wartość.

Może się zdarzyć, że firma leasingowa przejmie „pozostałość” (wrak) - wtedy jest on sprzedawany jako sprzęt poleasingowy w ramach licytacji, a kwota uzyskana ze sprzedaży razem z wypłaconym przez ubezpieczyciela odszkodowaniem idą na pokrycie zobowiązania wynikającego z rozliczenia umowy. Jeżeli pojawi się nadwyżka to będzie ona Tobie zwrócona.

Jeżeli jednak będzie niedobór musisz być przygotowany, że będziesz zobowiązany go pokryć – sytuacja taka może mieć miejsce gdy kasacja lub kradzież nastąpiła na początku leasingu, który był zawarty na 5 lat, przy niskiej wpłacie i wysokim wykupie.