Okres bezodsetkowy (grace period)

Jest to czas trwający od momentu rozpoczęcia okresu rozliczeniowego do ostatniego dnia, w którym możliwe jest spłacenie zadłużenia na karcie w całości bez konieczności uiszczania odsetek. W przypadku karty, dla której grace period, czyli okres bezodsetkowy, wynosi 56 dni, będzie się on składał z 31 dni okresu rozliczeniowego i 25 dni pozostających na spłatę zadłużenia.Powiązane pytania i odpowiedzi