O czym musi pamiętać firma, która zmienia regulamin w trakcie obowiązywania umowy?

Martyna Kośka, 25.12.2015 r.
O czym musi pamiętać firma, która zmienia regulamin w trakcie obowiązywania umowy?

Zawierając umowę z firmą telekomunikacyjną, bankiem, szkołą językową czy jakąkolwiek inną instytucją, jako konsumenci rzadko mamy możliwość negocjowania jej – godzimy się na proponowane przez przedsiębiorcę warunki lub nie. Oczywiście, warunki te nie mogą być dowolne – wszelkie wzorce umowne, czyli postanowienia, które nie podlegają negocjacjom, muszą być zgodne z prawem i chronić konsumenta, który jest słabszą stroną umowy.

Wyrazem tej troski o dobro konsumenta jest zasada, że przedsiębiorca nie może zmienić postanowień umowy (regulaminu) w trakcie jej obowiązywania bez umożliwienia konsumentowi bezkosztowego odstąpienia od niej.

Kara dla Alior Banku

Boleśnie przekonał się o tym Alior Bank, na który prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył karę w wysokości ponad 3,3 mln zł. Jak do tego doszło? W trakcie obowiązywania umów dotyczących lokat terminowych we franku szwajcarskim, bank jednostronnie wprowadził zmiany do regulaminu, wycofując możliwość wypłaty środków w walucie, w której lokata była prowadzona. Klienci dostali wybór: albo zgodzą się na to, że środki wraz z odsetkami zostaną im wypłacone w złotówkach, albo umowa zostanie rozwiązana i otrzymają wpłacone pieniądze, ale już bez odsetek. UOKiK przypomniał, że warunki umowy zawartej na czas oznaczony mogą zostać zmienione tylko za zgodą obu stron. Jeśli konsument nie wyraża zgody na nowy regulamin, a jednocześnie możliwość dokonania zmiany nie została wcześniej przewidziana w tzw. klauzuli modyfikacyjnej, to ma prawo do dalszego wykonywania jej na dotychczasowych warunkach.

Alior Bank naraził się prezesowi UOKiK jeszcze jednym naruszeniem: w niewystarczający sposób informował klientów o zmianach. Powinien był doręczyć im zmienione postanowienia regulaminu, a ograniczył się do opisania zmian (w korespondencji tradycyjnej lub mailowej).

UOKiK uznał, że bank naruszył interesy konsumentów, bo ograniczył ich prawo do swobodnego dysponowania własnym kapitałem. Urząd stwierdził, że gdyby klienci wiedzieli, że wypłata środków będzie możliwa tylko w złotówkach, zapewne by z oferty nie skorzystali. Trzeba dodać, że UOKiK podjął tę decyzję 30 grudnia 2014 r., a Alior Bank odwołał się od niej 20 stycznia 2015 r. Zatem kara nałożona przez UOKiK nie jest prawomocna.

Zmiana regulaminu – jak to zrobić?

W jaki sposób firma powinna prawidłowo zmienić regulamin w trakcie obowiązywania umowy? Prześledźmy to na przykładzie firmy telekomunikacyjnej.

O zmianach operator powinien poinformować konsumenta z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem i jednocześnie poinformować go o możliwości wypowiedzenia umowy, jeśli nie zgadza się na zmianę. Jeśli konsument nie wypowie umowy w najbliższym możliwym terminie wypowiedzenia, to oznacza to, że akceptuje zmiany i od tej pory jest związany nowym regulaminem.

Jeśli jednak konsument nie zechce kontynuować współpracy, może wypowiedzieć umowę bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Od tej zasady jest jeden wyjątek: klient nie może bezkosztowo wypowiedzieć umowy, powołując się na zmianę regulaminu, jeśli ta zmiana była podyktowana dostosowaniem się operatora do zmiany prawa lub uznaniem któregoś z dotychczasowych postanowień za niedozwolone.

Firmy często łamią prawa konsumentów

Zasady wydają się proste, a mimo to UOKiK dość regularnie dyscyplinuje firmy, które naruszają prawa konsumentów poprzez nieprawidłową zmianę regulaminów. Nieprawidłowości spotyka się nawet w bardzo dużych firmach, które powinny być szczególnie wrażliwe na przestrzeganie praw konsumentów. Przed kilkoma miesiącami urząd uznał, że Orange (a tak naprawdę Telekomunikacja Polska, która później została włączona do spółki Orange) naruszył zbiorowe interesy konsumentów poprzez to, że dokonał jednostronnej zmiany sposobu dostarczania faktur dla 90 tys. abonentów. Takie zmiany w świadczeniu usług powinny wymagać zgody klienta. Skoro w umowie znajduje się zapis, że faktury będą przesyłane tradycyjnym listem, to firma nie może zmusić klientów, by zgodzili się na ich otrzymywanie drogą elektroniczną, to ma obowiązek poprosić ich o zgodę. 

Potrzebujesz wysoko oprocentowaną lokatę?

PLN
500 PLN 200 000 PLN
1D 14D 2M 4M 6M 8M 10M 12M 18M 36M

143 lokaty bankowe

PLN
1 000 PLN 200 000 PLN
mies.
1 miesiąc 120 miesięcy

51 kredytów gotówkowych

PLN
10 000 PLN 3 000 000 PLN
PLN
10 000 PLN 3 000 000 PLN
lat
1 rok 50 lat

18 kredytów hipotecznych

PLN
2 000 PLN 500 000 PLN
PLN
2 000 PLN 500 000 PLN
mies.
1 miesiąc 120 miesięcy

11 kredytów samochodowych

PLN
10 000 PLN 3 000 000 PLN
PLN
10 000 PLN 30 000 000 PLN
lat
1 rok 50 lat

18 pożyczek hipotecznych

PLN
1 000 PLN 100 000 PLN


66 kont bankowych


73 karty kredytowe

PLN
1 000 PLN 200 000 PLN
mies.
1 miesiąc 120 miesięcy

16 kredytów konsolidacyjnych gotówkowych

PLN
10 000 PLN 3 000 000 PLN
PLN
10 000 PLN 3 000 000 PLN
lat
1 rok 50 lat

9 kredytów konsolidacyjnych hipotecznych

70 pożyczek gotówkowych

PLN
1 000 PLN 100 000 PLN
mies.
1 miesiąc 120 miesięcy

45 kont oszczędnościowych

PLN
1 000 PLN 100 000 PLN44 konta firmowe

PLN
1 000 PLN 2 000 000 PLN

93 kredyty dla firm

PLN
10 000 PLN 500 000 PLN

5 ofert leasingu
Mb/s
1 Mb/s 250 Mb/s
PLN
1 PLN 300 PLN
:

230 ofert telewizji - internetu

kWh
1-2 os. 3-4 os. 5-6 os. dom
dzień noc

63 taryfy energii dla domu

kWh
50 kWh 500 kWh
dzień noc

50 taryf energii dla firmy

Więcej artykułów: Lokaty Lokaty bankowe Lokaty online Oprocentowanie lokat Oszczędzanie Kalkulatory finansowe Kalkulatory oszczędnościowe Banki