Paliwo jako inwestycja alternatywna

Jarosław Fronczak, 16.11.2015 r.
Paliwo jako inwestycja alternatywna

Odmianą dla inwestycji w akcje, obligacje, lokaty czy rynek walutowy są tak zwane inwestycje alternatywne. Wśród nich można wymienić inwestycje w sztukę, w przedmioty kolekcjonerskie, w nieruchomości, w stare samochody czy drogie alkohole. Popularność jednak zyskało również lokowanie środków w surowce naturalne – głównie w surowce energetyczne, metale czy zboża. My chcielibyśmy przyjrzeć się tym pierwszym – paliwom, zwłaszcza ropie naftowej. Jak to wygląda i czy warto w ten sposób lokować kapitał?

Surowce energetyczne zajmują czołowe miejsce w handlu towarami na świecie. Dominującą rolę odgrywają ropa naftowa i gaz ziemny. Przy takich inwestycjach, podobnie jak w przypadku zbóż, dużą role odgrywa pogoda. Jednak odmiennie niż w przypadku zbóż, nie interesuje nas wielkość nasłonecznienia i ilość opadów, ale sztormy, które cyklicznie pojawiają się na terenie północno-zachodniego Atlantyku i utrudniają handel. Duże znaczenie mają także czynniki polityczne, szczególnie niepokoje społeczne w krajach eksportujących ropę naftową. Dodatkowym długoterminowym czynnikiem jest tempo wzrostu gospodarczego na świecie, które reguluje popyt na paliwa.


Wielu inwestorów uważa, że inwestycje w surowce, w tym w paliwa, są bardzo ryzykowne, co jest jednak nie do końca prawdą. Inwestycje w surowce same w sobie są stosunkowo bezpieczne w porównaniu z inwestycjami w akcje, biorąc pod uwagę zmienność kursu. Tym, co sprawia, że inwestycje w surowce są postrzegane jako ryzykowne, jest fakt, że większość surowców na giełdach jest kupowana i sprzedawana za pomocą kontraktów terminowych, a w związku z tym jest lewarowana. Dźwignia finansowa w przypadku większości kontraktów na surowce wynosi od 5 do 20, co oznacza, że jeśli dany surowiec przykładowo wzrośnie o 10% wartość kontraktu, to dźwignia powinna w przybliżeniu wzrosnąć o 50­­­­­­­–200%.

Występują 3 główne typy inwestorów lokujących oszczędności w kontraktach na paliwa: komercyjni, wielcy spekulanci i drobni spekulanci. Grupa inwestorów komercyjnych obejmuje producentów paliw (firmy wydobywcze chcące zabezpieczyć się przed spadkiem cen) oraz odbiorców paliw (chcących zabezpieczyć się przed wzrostem cen). Ta grupa chce przede wszystkim zabezpieczyć się przed nagłymi wahaniami cen, dlatego jest gotowa zapłacić za zabezpieczenie (często korzystając z opcji wystawionych na tym rynku). Drugą grupą inwestorów na rynku paliw są wielcy spekulanci. Grupa ta obejmuje fundusze inwestycje oraz fundusze hedgingowe. Ze względu na wielkość rynku starają się oni przewidzieć kurs surowca na giełdzie, analizując aktualną strukturę popytu, podaży i inne czynniki pogodowe czy polityczne. W zamian za poniesione ryzyko (zabezpieczając pozycje grupy komercyjnej) oczekują ponadprzeciętnych stóp zwrotu. Ostatnią grupą są drobni spekulanci, którzy starają się zarobić na ruchach cen. Ze względu na ograniczone możliwości analizowania sytuacji na światowych parkietach, przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych kierują się zazwyczaj analizą techniczną (wykresów).

Jeśli chodzi o samą ropę naftową, to na świecie istnieją dwa podstawowe wskaźniki cen ropy: tzw. ropa West Texas Intermediate (WTI) oraz ropa Brent. Aby inwestować w ropę w Polsce, wystarczy otworzyć rachunek w dowolnym domu maklerskim. Większość z nich oferuje platformy transakcyjne, na których najczęściej dostępne są kontrakty na ropę WTI lub Brent. Na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie też jest notowanych kilka spółek związanych z ropą. Ponadto można tam inwestować w instrumenty strukturyzowane, dzięki którym można grać  i na wzrosty, i na spadki czarnego złota. Wśród takich instrumentów znajdują się między innymi RCCRUAOPEN (odwzorowuje kurs ropy typu Brent, gra się na wzrosty), RCSCRAOPEN (gra na spadki), RCCOGAOPEN (naśladuje notowania spółek paliwowych z Europy Środkowej), a także RCROGAOPEN (naśladuje notowania spółek wydobywczych w Rosji).

Czy warto obecnie zainwestować w ropę? W czwartek, 16 października, Amerykański Departament Energii podał, że zapasy ropy naftowej wyraźnie podskoczyły w górę i wzrosły o 7,6 mln baryłek. Oznacza to największą zwyżkę od kwietnia, a co za tym idzie – utrzymanie presji na spadek cen ropy. Ostatnie słabe dane z Chin ciążą ropie tym bardziej, że Chiny to jeden z największych jej konsumentów na świecie. Mimo wszystko jest trochę optymistów na tym rynku, którzy „kupują”. Argumentem dla nich są pojawiające się ostatnio prognozy spadku produkcji ropy naftowej w krajach nienależących do kartelu OPEC – ma to dotyczyć przede wszystkim USA. OPEC również mówi, że w przyszłym roku spodziewa się wzrostu popytu na ropę naftową przy spadku produkcji w krajach spoza kartelu, a to pozwoli rynkowi tego surowca na odzyskanie równowagi. Nie zmienia to jednak faktu, że na razie produkcja ropy naftowej przewyższa jej konsumpcję, dlatego właśnie pomimo optymistycznych wypowiedzi ceny ropy naftowej mają jeszcze niewielkie pole do wzrostów. Inwestować warto, ale niekoniecznie w tym momencie.

Potrzebujesz wysoko oprocentowaną lokatę?

PLN
500 PLN 200 000 PLN
1D 14D 2M 4M 6M 8M 10M 12M 18M 36M

140 lokat bankowych

PLN
1 000 PLN 200 000 PLN
mies.
1 miesiąc 120 miesięcy

52 kredyty gotówkowe

PLN
10 000 PLN 3 000 000 PLN
PLN
10 000 PLN 3 000 000 PLN
lat
1 rok 50 lat

20 kredytów hipotecznych

PLN
2 000 PLN 500 000 PLN
PLN
2 000 PLN 500 000 PLN
mies.
1 miesiąc 120 miesięcy

11 kredytów samochodowych

PLN
10 000 PLN 3 000 000 PLN
PLN
10 000 PLN 30 000 000 PLN
lat
1 rok 50 lat

18 pożyczek hipotecznych

PLN
1 000 PLN 100 000 PLN


65 kont bankowych


74 karty kredytowe

PLN
1 000 PLN 200 000 PLN
mies.
1 miesiąc 120 miesięcy

16 kredytów konsolidacyjnych gotówkowych

PLN
10 000 PLN 3 000 000 PLN
PLN
10 000 PLN 3 000 000 PLN
lat
1 rok 50 lat

11 kredytów konsolidacyjnych hipotecznych

74 pożyczki gotówkowe

PLN
1 000 PLN 100 000 PLN
mies.
1 miesiąc 120 miesięcy

45 kont oszczędnościowych

PLN
1 000 PLN 100 000 PLN37 kont firmowych

PLN
1 000 PLN 2 000 000 PLN

93 kredyty dla firm

PLN
10 000 PLN 500 000 PLN

5 ofert leasingu
Mb/s
1 Mb/s 250 Mb/s
PLN
1 PLN 300 PLN
:

230 ofert telewizji - internetu

kWh
1-2 os. 3-4 os. 5-6 os. dom
dzień noc

65 taryf energii dla domu

kWh
50 kWh 500 kWh
dzień noc

52 taryfy energii dla firmy

Więcej artykułów: Lokaty Lokaty bankowe Lokaty online Oprocentowanie lokat Oszczędzanie Kalkulatory finansowe Kalkulatory oszczędnościowe Banki