Kredyt dla firm: po pieniądze idź do funduszu pożyczkowego!

Joanna Cabaj-Bonicka, 07.04.2016 r.
 Kredyt dla firm: po pieniądze idź do funduszu pożyczkowego!

Nawet 500 tysięcy złotych – tyle może wynieść kredyt udzielony firmie przez fundusz pożyczkowy. Finansowanie to jest łatwiej dostępne niż kredyt bankowy. Co warto o nim wiedzieć?

Fundusze pożyczkowe to w większości organizacje pozarządowe o charakterze non-profit, działają w poszczególnych regionach i dzięki środkom z samorządów, budżetu państwa oraz UE oferują finansowanie dla firm na korzystnych warunkach. Fundusze współpracują z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, korzystają z jej doradztwa oraz podlegają jej audytowi. Kto i w jaki sposób może skorzystać z oferty funduszy pożyczkowych?

 Kredyt dla firm: po pieniądze idź do funduszu pożyczkowego!

Wsparcie dla lokalnych firm

Warto podkreślić, że fundusze mają do dyspozycji niebagatelne kwoty. Wartość pojedynczej pożyczki może wynieść od kilku tysięcy do nawet pół miliona złotych, a w przypadku niektórych funduszy może być jeszcze wyższa. Co więcej, fundusze pożyczkowe podchodzą znacznie mniej rygorystycznie niż banki do wymogów, które musi spełnić firma, by uzyskać kredyt. Fundusze pożyczkowe powstały bowiem po to, by wspierać rozwoju małych i średnich firm, szczególnie tych, które mają problemy z uzyskaniem pożyczki z banku, w tym także start-upów.

Fundusze zaczęły powstawać już w latach 90. minionego wieku. Wiele z nich zostało powołanych przez lokalne samorządy. Obecnie w całym kraju działa ok. 80 takich instytucji. Działają one na szczeblu regionalnym, co oznacza, że o wsparcie z nich mogą się ubiegać tylko firmy zarejestrowane na obszarze obsługiwanym przez dany fundusz. Niekiedy są to wybrane powiaty, niekiedy całe województwa, a w niektórych przypadkach kilka województw. Zaletą takiego rozwiązania jest rozeznanie na lokalnym rynku, które pozwala funduszom na właściwą ocenę przedstawianych przez przedsiębiorców pomysłów biznesowych.

Pierwszym krokiem do ubiegania się o tego rodzaju finansowanie jest więc sprawdzenie tego, jakie fundusze wspierają firmy działające w danej lokalizacji. Większość funduszy zrzeszona jest w Polskim Związku Funduszy Pożyczkowych. Na jego stronie internetowej (www.pzfp.pl) można znaleźć ich wykaz wraz z danymi teleadresowymi.

Na start i na dalszy rozwój

Każdy z funduszy ma swój regulamin, w którym określone są szczegółowe wymagania dotyczące pożyczkobiorców. Ponadto często spotykanym rozwiązaniem jest dostępność kilku programów, w ramach których udzielane są pożyczki. Kolejnym krokiem jest więc wybranie odpowiedniego programu dopasowanego do etapu rozwoju firmy i celu, na jaki chce ona uzyskać kredyt. Dla przykładu, inny program (i inne warunki) może być przygotowany dla bezrobotnych, którzy chcą założyć działalność, inny dla firm innowacyjnych inwestujących w nowoczesne rozwiązania technologiczne, a jeszcze inny dla firm potrzebujących kredytu obrotowego. Środki z funduszu pożyczkowego można przeznaczyć bowiem zarówno na cele inwestycyjne, jak i obrotowe. By uzyskać pożyczkę, trzeba jednak podać informację, na co dokładnie mają zostać przeznaczone pieniądze.

Na kredyt z funduszu pożyczkowego mogą liczyć wyłącznie mikro-, małe i średnie firmy (a w niektórych przypadkach te ostatnie są wyłączone z finansowania). Wsparcie przeznaczone jest także dla osób bezrobotnych lub zagrożonych zwolnieniami grupowymi, które chcą założyć działalność (w chwili podpisywania umowy o kredyt muszą jednak mieć już zarejestrowaną firmę). Na pożyczkę mogę liczyć także start-upy, czyli firmy działające krócej niż rok. Brak historii kredytowej czy krótki staż działania nie są przeszkodami w uzyskaniu finansowania z funduszu pożyczkowego.

Warunkiem uzyskania kredytu jest natomiast terminowe regulowanie zobowiązań wobec Skarbu Państwa, czyli płacenie składek ZUS i podatków. Niestety, wymagane będą najczęściej także wkład własny (ok. 10–20%) oraz zabezpieczenia (min. 100% wartości kredytu wraz z odsetkami).

Zabezpieczenie mogą stanowić m.in.:

– weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową (obligatoryjnie),

– hipoteka,

– zastaw,

– poręczenie osób fizycznych lub prawnych,

– przewłaszczenia na zabezpieczenie,

– przelew (cesja) wierzytelności,

– gwarancja bankowa,

– kaucja lub blokada środków na rachunku bankowym,

– poręczenie funduszu poręczeniowego – organizacji działającej w danym regionie na zasadach podobnych do funduszu pożyczkowego, ale zajmującej się udzielaniem poręczeń kredytów dla firm.

Niskie koszty

Zabezpieczenie to często największy problem ubiegających się o kredyt przedsiębiorców. Bez tego jednak ani rusz. Firma niemająca żadnego zabezpieczenia nie otrzyma kredytu nawet w funduszu pożyczkowym. Podobnie zresztą jak firma będąca w złej kondycji finansowej. Czym więc tak naprawdę różnią się fundusze pożyczkowe od banków?

Kredyt w funduszu może uzyskać również firma bez historii kredytowej, a także przedsiębiorca, który dopiero zarejestrował działalność, ma pomysł na biznes, ale brakuje mu środków na inwestycję. Takie firmy przez większość banków odsyłane są z kwitkiem, w niektórych mogą zaś liczyć na niewielkie pożyczki, niestety, zwykle wysoko oprocentowane.

Fundusze pożyczkowe nie wymagają natomiast ani określonego stażu działalności, ani historii kredytowej. Pomimo ich braku oferowane przez nie kredyty mają bardzo atrakcyjne parametry.

Dla przykładu, Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy oferuje kredyty o oprocentowaniu od 2,83 do 6,33%. Pobiera niskie opłaty za rozpatrzenie wniosku (od 100 do 200 zł) oraz za udzielenie pożyczki (od 1 do 2% wartości pożyczki). opłata za wcześniejszą spłatę wynosi zaś 0 zł. Z kolei Lubuski Fundusz Pożyczkowy oferuje m.in. mikropożyczki na start – nawet 50 tys. zł na 5 lat z oprocentowaniem zaledwie 2% w skali roku. Do tego nie pobiera od start-upów prowizji za rozpatrzenie wniosku ani za udzielenie pożyczki. Całkowity koszt takiej pożyczki przy maksymalnej kwocie i maksymalnym okresie kredytowania to tylko 2 544,18 zł. Takiej oferty w bankach ze świecą szukać.

Kredyty oferowane przez pozostałe fundusze są równie atrakcyjne:

  • Opłaty za udzielenie są niskie, rzędu 1–2%, a czasem wcale nie są pobierane.
  • Oprocentowanie ustalane jest na podstawie stopy bazowej, której wartość publikuje Komisja Europejska (obecnie wynosi ona 1,83%), do której dodawana jest marża.

Jak podaje PARP, w praktyce oprocentowanie pożyczek udzielanych przez fundusze pożyczkowe waha się od 0% (przy zastosowaniu pomocy de minimis) do 6–7% w skali roku i jest to całkowity koszt dostępu do finansowania.

Na korzystne warunki kredytów z funduszy pożyczkowych składa się z pewnością także karencja, czyli okres, w którym nie musimy spłacać kredytu. Najczęściej wynosi ona 6 miesięcy.

Co roku kredyty z funduszy pożyczkowych dostają setki firm, dzięki czemu mogą pozwolić sobie na inwestycje (np. zakup nieruchomości, adaptację pomieszczeń, zakup potrzebnych maszyn i urządzeń), a także zapewnić bieżące funkcjonowanie, kupując środki obrotowe (np. towary na sprzedaż). Warunki kredytowania są często atrakcyjniejsze niż w bankach, bowiem fundusze pożyczkowe są instytucjami non-profit. Dlatego z pewnością warto pamiętać o nich, gdy nasza firma będzie potrzebować finansowania. Sprawdzić, czy spełnia warunki uzyskania kredytu z funduszu, może być on bowiem znacznie korzystniejszy i łatwiej dostępny niż pożyczka z banku.

Potrzebujesz tani kredyt firmowy?

PLN
1 000 PLN 2 000 000 PLN

93 kredyty dla firm

PLN
1 000 PLN 200 000 PLN
mies.
1 miesiąc 120 miesięcy

52 kredyty gotówkowe

PLN
10 000 PLN 3 000 000 PLN
PLN
10 000 PLN 3 000 000 PLN
lat
1 rok 50 lat

20 kredytów hipotecznych

PLN
2 000 PLN 500 000 PLN
PLN
2 000 PLN 500 000 PLN
mies.
1 miesiąc 120 miesięcy

11 kredytów samochodowych

PLN
10 000 PLN 3 000 000 PLN
PLN
10 000 PLN 30 000 000 PLN
lat
1 rok 50 lat

18 pożyczek hipotecznych

PLN
1 000 PLN 100 000 PLN


65 kont bankowych


74 karty kredytowe

PLN
1 000 PLN 200 000 PLN
mies.
1 miesiąc 120 miesięcy

16 kredytów konsolidacyjnych gotówkowych

PLN
10 000 PLN 3 000 000 PLN
PLN
10 000 PLN 3 000 000 PLN
lat
1 rok 50 lat

11 kredytów konsolidacyjnych hipotecznych

74 pożyczki gotówkowe

PLN
1 000 PLN 100 000 PLN
mies.
1 miesiąc 120 miesięcy

45 kont oszczędnościowych

PLN
500 PLN 200 000 PLN
1D 14D 2M 4M 6M 8M 10M 12M 18M 36M

140 lokat bankowych

PLN
1 000 PLN 100 000 PLN37 kont firmowych

PLN
10 000 PLN 500 000 PLN

5 ofert leasingu
Mb/s
1 Mb/s 250 Mb/s
PLN
1 PLN 300 PLN
:

230 ofert telewizji - internetu

kWh
1-2 os. 3-4 os. 5-6 os. dom
dzień noc

65 taryf energii dla domu

kWh
50 kWh 500 kWh
dzień noc

52 taryfy energii dla firmy

Więcej artykułów: Kredyty dla firm Finanse dla firm Kredyt inwestycyjny Kredyt obrotowy Oprocentowanie kredytu Banki Zdolność kredytowa RRSO Raty Finansowanie działalności