Obligacje skarbowe – co trzeba o nich wiedzieć?

Obligacje skarbowe mają najwięcej wspólnego z depozytami bankowymi – najpopularniejszym w Polsce sposobem lokowania oszczędności. Są bezpieczne i przewidywalne. Nie każdy wie, że jest kilka rodzajów obligacji skarbowych. Czym się różnią i co trzeba o nich wiedzieć?

Do niedawna można było kupić cztery rodzaje obligacji skarbowych, ale w ostatnim roku Ministerstwo Finansów poszerzyło ich ofertę o obligacje rodzinne oraz obligacje trzymiesięczne. Oznacza to, że razem mamy aż siedem typów obligacji skarbowych, w które przeciętny zjadacz chleba może lokować swoje oszczędności.

Im dłuższy okres, tym lepsze oprocentowanie

Oszczędności można ulokować w obligacje skarbowe:

  • trzymiesięczne,
  • dwuletnie,
  • trzyletnie,
  • czteroletnie,
  • dziesięcioletnie.

Ogólna zasada jest prosta: im dłuższy okres do wykupu obligacji (czyli zwrotu zainwestowanych w nie pieniędzy wraz z odsetkami), tym wyższe jest ich oprocentowanie. W zależności od okresu wykupu, różna jest też konstrukcja oprocentowania obligacji. I tak:

  • Oprocentowanie obligacji trzymiesięcznych wynosi 1,5 proc. w skali roku i jest stałe przez cały trzymiesięczny okres oszczędzania.
  • Oprocentowanie obligacji dwuletnich jest stałe. Jego wysokość dla obligacji oferowanych w grudniu 2017 r. wynosi 2,1 proc. w każdym roku oszczędzania. Odsetki dopisywane są raz w roku.
  • Oprocentowanie oferowanych w grudniu obligacji trzyletnich jest stałe tylko przez pierwszych sześć miesięcy (wynosi ono wtedy 2,2 proc. w skali roku). W kolejnych sześciomiesięcznych okresach jest obliczane jako iloczyn stawki WIBOR 6M i mnożnika 1,00. Odsetki wypłacane są co sześć miesięcy.
  • Oprocentowanie obligacji czteroletnich w pierwszym rocznym okresie odsetkowym jest stałe. Dla serii z grudnia 2017 r. wynosi 2,4 proc. W kolejnych latach obligacje są indeksowane inflacją. Oznacza to, że ich oprocentowanie będzie obliczane jako 1,25 proc. ponad inflację za poprzednie dwanaście miesięcy.
  • Oprocentowanie obligacji dziesięcioletnich w pierwszym roku wynosi 2,7 proc., a w kolejnych latach jest obliczane jako 1,5 proc. ponad inflację za poprzednie dwanaście miesięcy.

Także Rodzinne Obligacje Skarbowe są indeksowane inflacją. W przypadku obligacji sześcioletnich odsetki w pierwszym roku naliczane są na podstawie oprocentowania 2,8 proc., a w kolejnych latach oprocentowanie będzie wyższe od inflacji o 1,75 proc. Dla obligacji dwunastoletnich oprocentowanie w pierwszym roku wynosi 3,2 proc., a w latach kolejnych będzie równe inflacji powiększonej o 2 proc. marżę.

Nazewnictwo obligacji

Każdy rodzaj obligacji skarbowych oprócz swojej potocznej nazwy oznaczony jest dość tajemniczo brzmiącym kodem. Przykładowo trzymiesięczne obligacje sprzedawane w grudniu oznaczone są jako OTS0318. Co oznaczają te kody? Wyjaśniamy na poniższej infografice.

Nazewnictwo obligacji Skarbu Państwa

Gdzie kupić?

Obligacje Skarbu Państwa można kupić:

Czy warto?

Obligacje skarbowe są dobrą alternatywą dla depozytów bankowych. Zwłaszcza tych długoterminowych, których oprocentowanie jest indeksowane inflacją, co oznacza, że – niezależnie od tego, ile będzie ona wynosiła – osiągniemy zysk. Nie bez znaczenia jest też niski próg wejścia – cena sprzedaży jednej obligacji to tylko 100 zł. A co wy myślicie o obligacjach Skarbu Państwa? Dajcie znać w komentarzach pod tekstem.

Artykuły 30.11.2017