Deutsche Bank Polska

Deutsche Bank Polska

Informacje o Deutsche Bank Polska

Dane kontaktowe:

Nazwa: Deutsche Bank Polska S.A.

Skrót: Deutsche Bank Polska

Adres:

al. Armii Ludowej 26 (budynek Focus)

00-609 Warszawa

www: www.deutschebank.pl

Telefon: 22 579 90 00

Fax: 22 579 90 01

Infolinia: 801 118 118 lub 12 625 81 18

Email: Info.db@db.com

Deutsche Bank Polska S.A. jest członkiem Grupy Deutsche Bank – jednej z największych instytucji finansowych na świecie. Na polskim rynku działa od 1995 r. Oferuje usługi z zakresu bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej największym polskim i międzynarodowym przedsiębiorstwom, instytucjom finansowym oraz sektorowi publicznemu. Jako część Grupy Deutsche Bank, globalnego lidera w dziedzinie bankowości korporacyjnej, obrocie papierami wartościowymi, transakcjach bankowych i zarządzaniu kapitałami, stawia na profesjonalne doradztwo, najwyższy standard obsługi oraz wysoką jakość i różnorodność produktów dostosowanych do dynamicznych zmian zachodzących w gospodarce i świecie finansów. Bank doradza również Klientom indywidualnym oraz małym i średnim przedsiębiorstwom w zakresie nowoczesnych rozwiązań finansowych, w tym przekrojowej oferty kredytów hipotecznych, produktów dla biznesu oraz inwestycji. Jako jeden z pierwszych banków na polskim rynku Deutsche Bank wdrożył strategię otwartej architektury w zakresie funduszy inwestycyjnych. Obecnie oferuje ponad 600 lokalnych i zagranicznych produktów 16 TFI w różnych walutach i klasach, w tym fundusze zarządzane przez renomowane instytucje globalne jak Black Rock czy Franklin Templeton Investments. Bank jest także jednym z liderów w zakresie oferty produktów strukturyzowanych zapewniających pełną lub częściową ochronę kapitału. Oferuje Klientom dostęp do swoich usług poprzez sieć niemal 170 oddziałów i Centrów doradczych na terenie całego kraju, a także za pośrednictwem Internetu i Teleserwisu. Jako lider w dziedzinie usług finansowych w Niemczech i w innych krajach europejskich, Deutsche Bank systematycznie rozwija swoją działalność w Ameryce Północnej, w Azji oraz na kluczowych rynkach wschodzących. Bank zatrudnia ponad 100 tys. osób w 73 krajach, oferując najwyższej jakości rozwiązania finansowe na całym świecie.

Deutsche Bank Polska S.A. w liczbach:

  • 170 oddziałów
  • ponad 2000 zatrudnionych pracowników
  • 440 000 klientów
  • 59 200 kart kredytowych wydanych w II Q 2014 r.
  • 286 500 kont osobistych założonych w II Q 2014 r.

Zarówno Klientom indywidualnym, jak i biznesowym, Bank proponuje wygodne rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe wraz z kartami płatniczymi, stanowiące platformę do dokonywania wszelkich transakcji bankowych oraz nagradzany w niezależnych rankingach, bezpłatny rachunek maklerski db Makler. Konta, karty, lokaty, kredyty i pożyczki, inwestycje, ubezpieczenia, usługi maklerskie - wszystko to możemy znaleźć w ofercie Deutsche Bank. Konta osobista można założyć online. Bankowość online dedykowana jest klientom indywidualnym ( db easyNET), biznesowym (db powerNET, db WEKTOR, db WEB Faktor), oraz korporacyjnym (Autobahn, db-direct internet), 

Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, 00-609 Warszawa, al. Armii Ludowej 26. Kapitał zakładowy: 2.651.449.384 zł
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru pod nr 0000022493, REGON: 350526107, NIP: 676 01 07 416