Zarobki za granicą, kredyt hipoteczny w Polsce – czy to możliwe?

Od lipca 2014 roku w polskich bankach obowiązuje zasada, że kredyt hipoteczny można brać tylko w walucie, w której się zarabia. Jeśli więc otrzymujesz wynagrodzenie w euro, funtach, czy koronie norweskiej, będziesz mógł starać się o kredyt mieszkaniowy tylko w tych walutach. Niestety, oferta hipotek walutowych jest mocno ograniczona.

Zgodnie z szacunkami GUS z końca 2016 roku poza granicami Polski mieszka i pracuje prawie 2,5 miliona Polaków. Osby, które zarabiają w walucie obcej, a chcą wziąć kredyt hipoteczny w Polsce powinny wiedzieć, że nie mogą ubiegać się o kredyt na zakup mieszkania czy budowę domu w złotówkach.

Kredyt hipoteczny dla pracujących za granicą

Od połowy 2014 roku w Polsce obowiązuje tzw. Rekomendacja S wprowadzona przez Komisję Nadzoru Finansowego. najprościej mówiąc nakazuje ona bankom udzielanie kredytów hipotecznych tylko w walucie, w której zarabia klient. To pokłosie tzw. kredytów frankowych zaciąganych w latach 2006−2009, które do dzisiaj stanowią poważny i nierozwiązany problem dla ich posiadaczy, banków, które je udzieliły oraz polityków. Polskie banki nie mogą już podejmować ryzyka zmian kursów walut przy udzielaniu kredytów hipotecznych.

Rozwiązaniem tego problemu może być ubieganie się o kredyt hipoteczny w złotówkach razem z inną osobą, która zarabia w Polsce, np. rodzicem czy rodzeństwem. Trzeba jednak pamiętać o tym, że w takim przypadku kluczowe będą zarobki naszego złotówkowego wspólnika i to przede wszystkim z nimi będzie powiązana zdolność kredytowa. Z wielu powodów nie jest to rozwiązanie dla każdego.

Kredyt w Polsce zarobki za granicą

To nie oznacza jednak, że Polacy pracujący za granicą mają zamknięte drzwi do kredytów hipotecznych w polskich bankach. Będą jednak musieli zaciągnąć to zobowiązanie w walucie, w której zarabiają. 

I tu pojawia się kolejny problem. Polskie banki mają ograniczoną ofertę kredytów hipotecznych w walutach obcych. Dlaczego? Z jednej strony nie ma na nie popytu w kraju, ponieważ Polacy zarabiający w złotówkach mogą pożyczać tylko w złotówkach. Z drugiej strony banki wciąż unikaja ryzyka po kryzysie związanym z kredytami we frankach szwajcarskich.

W konsekwencji oferta kredytów hipotecznych w walutach obcych jest nie tylko ograniczona, lecz także bardziej skomplikowana i droższa niż w przypadku kredytów złotowych.

Kredyt w walucie obcej - jakie dokumnety przygotować?

  • Osoba pracująca za granicą będzie musiała przedstawić w banku następujące dokumnety:
  • przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego zaświadczenie o zatrudnieniu i dochodach,
  • zeznanie podatkowe lub wyciąg z rachunku bankowego,
  • historię kredytową z kraju emigracji
  • inne dokumenty (np. zezwolenie na pobyt stały oraz pracę, jeśli są wymagane w kraju emigracji).

Ze względu na mniej standardową procedurę udzielenia kredytu konieczne może być kilka wizyt w placówce polskiego banku. 

Kredyt hipoteczny w euro

Nawet jeśli uzyskujesz dochody w walucie obcej i nie możesz się starać o kredyt hipotecznych w złotówkach, wybrane banki mają w swojej ofercie hipoteki w euro lub dolarach. Warto więc przyjrzeć się bliżej, jakie są warunki udzielenia walutowego kredytu mieszkaniowego, zanim podejmiesz decyzję o zadłużeniu się wspólnie z osobą zarabiającą w złotych.

Artykuły 28.12.2017