Credit Agricole Bank Polska

Credit Agricole Bank Polska

Informacje o Credit Agricole Bank Polska

Dane kontaktowe:

Credit Agricole Bank Polska S.A.
pl. Orląt Lwowskich 1
53-605 Wrocław
Infolinia: 801 33 11 11

Credit Agricole Bank Polska S.A. to bank detaliczny, koncentrujący swoje działania na długoterminowych relacjach z klientami, opartych na profesjonalizmie, przyjaźni i wysokiej jakości obsłudze. Bank umożliwia korzystanie ze swoich produktów i usług poprzez wszystkie kanały dostępu: bankowość elektroniczną, telefon (CA24) oraz sieć 440 placówek bankowych. Udostępnia także bezpłatne korzystanie z sieci ponad 1750 bankomatów oraz 200 wpłatomatów. Od 2001 r. bank jest częścią jednej z największych grup finansowych w Europie i na świecie - Crédit Agricole. Działa ona w 70 krajach, zatrudnia 150 000 pracowników, posiada 11 600 placówek na całym świecie, obsługuje 51 000 000 klientów, świadcząc usługi we wszystkich obszarach bankowości i ubezpieczeń, m.in. bankowości detalicznej, korporacyjnej, inwestycyjnej, ubezpieczeniach na życie, leasingu, factoringu, private bankingu, asset management i innych. Oprócz Credit Agricole Bank Polska S.A. do grupy w Polsce należą: Europejski Funduszu Leasingowy, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank oraz Crédit Agricole Ubezpieczenia na Życie.

Credit Agricole Bank Polska w liczbach:

  • 440 placówek bankowych
  • 1750 bankomatów
  • 5 700 pracowników
  • 16 000 punktów sprzedaży kredytów ratalnych
  • 861 337 kart kredytowych wydanych w II Q 2014 r.
  • 1 090 789 kont osobistych założonych w II Q 2014 r.
  • 11 390 000 000 zł udzielonych kredytów w 2013 r.

Credit Agricole Bank Polska S.A. oferuje klientom indywidualnym, małym i średnim firmom oraz przedsiębiorstwom kompleksową ofertę produktów bankowych – pakiety kont, produkty oszczędnościowe i ubezpieczeniowe, karty kredytowe, kredyty hipoteczne, fundusze inwestycyjne oraz opiekę medyczną. Credit Agricole Bank Polska S.A. jest także jednym z liderów rynku kredytów konsumenckich. Udziela kredytów gotówkowych i samochodowych, a jego kredyty ratalne dostępne są w 16 tys. punktów sprzedaży. Serwis CA24 umożliwia całodobowy dostęp do konta przez Internet. Możliwe jest także założenie konta 100% online.

Credit Agricole Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, 53-605 Wrocław, pl. Orląt Lwowskich 1. Kapitał zakładowy: 649.000.000 zł w całości wpłacony. Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000039887, Regon: 290513140, NIP: 657-008-22-74.