Alior Bank

Alior Bank

Alior Bank rozpoczął działalnośćć w listopadzie 2008 r., jako bank nowego typu – łączący zasady tradycyjnej bankowości z innowacyjnymi rozwiązaniami i produktami. W grudniu 2012 r. miał miejsce debiut Alior Banku na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Bank przeprowadził największą ofertę publiczną prywatnej spółki w historii GPW o łącznej wartości 2,1 mld zł. Od marca 2014 r., akcje Alior Banku zostały włączone do indeksu WIG20, skupiającego dwadzieścia największych i najbardziej płynnych spółek notowanych na warszawskim parkiecie.

Czytaj więcej

Informacje o Alior Bank

Dane kontaktowe:

Adres siedziby:

Alior Bank Spółka Akcyjna

ul. Łopuszańska 38d
02-232 Warszawa

fax: +48 22 555 23 23

tel. 19 502 (z sieci Play: 12 19 502); (12) 370 70 00

e-mail: kontakt@alior.pl

Adres korespondencyjny:

Alior Bank SA
ul. Domaniewska 52
02-672 Warszawa

Alior Bank rozpoczął działalnośćć w listopadzie 2008 r., jako bank nowego typu – łączący zasady tradycyjnej bankowości z innowacyjnymi rozwiązaniami i produktami. W grudniu 2012 r. miał miejsce debiut Alior Banku na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Bank przeprowadził największą ofertę publiczną prywatnej spółki w historii GPW o łącznej wartości 2,1 mld zł. Od marca 2014 r., akcje Alior Banku zostały włączone do indeksu WIG20, skupiającego dwadzieścia największych i najbardziej płynnych spółek notowanych na warszawskim parkiecie.

Alior Bank w liczbach

  • 120 000 klientów biznesowych
  • 2 200 000 klientów indywidualnych
  • 849 oddziałów (w tym: 216 oddziałów tradycyjnych, 414 placówek partnerskich oraz 219 nowoczesnych mini oddziałów działających pod marką Alior Bank Express)

Alior Bank oferuje swoim klientom – zarówno indywidualnym, prowadzącym własną działalność jak i przedsiębiorstwom – szeroki wachlarz produktów i usług bankowych obejmujących konta, kredyty, produkty depozytowe, karty płatnicze czy usługi maklerskie.

Do większości produktów klienci mają dostęp nie tylko w oddziałach ale też przez Internet. Za jego pośrednictwem można m.in. założyć konto osobiste (składając wniosek internetowy), wnioskować o kredyt gotówkowy, limit odnawialny w rachunku czy o kartę kredytową. Jest to możliwe dzięki Internetowemu Procesowi Kredytowemu wdrożonemu w sierpniu 2012 r. Internetowy Proces kredytowy to pierwsze rozwiązanie na świecie, które umożliwia uzyskanie kredytu całkowicie online w zaledwie kilkadziesiąt sekund od złożenia wniosku, bez konieczności dostarczania czy podpisywania dokumentów w formie papierowej.

W maju 2014 r. w ramach strategicznego aliansu Alior Banku z operatorem T-Mobile, na rynku pojawiła się marka T-Mobile Usługi Bankowe dostarczane przez Alior Bank. Projekt ten ma na celu zaoferowanie nowoczesnej obsługi bankowej klientom T-Mobile Polska oraz zapewnienie im oraz klientom dawnego Alior Sync, nowatorskich rozwiązań z zakresu technologii internetowej i mobilnej oraz produktów i usług, które łączą unikalne korzyści wynikające z kooperacji banku i firmy telekomunikacyjnej.

W lipcu 2012 r. Alior Bank udostępnił Klientom pierwszy na polskim rynku, bankowy kantor internetowy.

Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 02-232, ul. Łopuszańska 38d, kapitał zakładowy 699 613 610 zł (w całości opłacony), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000305178, REGON 141387142, NIP 1070010731.