Kto nie dostanie kredytu hipotecznego?

Podejmując decyzję o udzieleniu kredytu hipotecznego, banki analizują wiele czynników, które nie zawsze są zależne od wnioskodawcy. Zdarza się, że instytucje finansowe odrzucają wnioski nawet tych klientów, którzy osiągają wysokie zarobki. Jak to możliwe? Dowiedz się, jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać finansowanie na mieszkanie lub dom.

Jak pokazuje raport BIK z 2016 roku, kredyt hipoteczny posiada już ponad dwa miliony Polaków. Co ciekawe, jest to zobowiązanie, które spłacamy bardzo regularnie. Niestety, nie każda osoba może liczyć na pozytywną decyzję kredytową. Jakie czynniki mogą spowodować, że bank odrzuci nasz wniosek?

Kredyt hipoteczny – warunki otrzymania

Pierwszym z kryteriów branych pod uwagę przez bank podczas wydawania decyzji kredytowej, jest wiek wnioskodawcy.  Podstawą jest rzecz jasna, by potencjalny kredytobiorca był osobą pełnoletnią, jednak „modelowi” klienci to ci w wieku do 35 lat. Z dużo większym dystansem banki traktują jednak już starsze osoby. Nie jest tu przy tym istotny sam wiek kredytobiorcy w momencie podpisywania umowy kredytowej, a w chwili całkowitej spłaty kredytu. Wszystko zależy więc od tego na jaki okres kredyt ma zostać zaciągnięty. Banki zastrzegają bowiem, że kredytobiorca spłacając ostatnią ratę kredytu nie powinien być starszy, niż 75 czy 80 lat. Pamiętajmy, że kredyt hipoteczny to zobowiązanie długoterminowe, dlatego banki ograniczają w ten sposób ryzyko związane z brakiem spłaty udzielonego finansowania.

 

Rekomendacja S a wiek kredytobiorcy:

Przy ustalaniu długości okresu kredytowania klienta detalicznego, bank powinien uwzględnić zdolność kredytobiorcy do kreowania dochodów w całym okresie trwania umowy, zwracając szczególną uwagę na okres, w którym należy oczekiwać osiągnięcia przez kredytobiorcę wieku emerytalnego.

Historia kredytowa – najważniejszy warunek kredytu hipotecznego

Historia kredytowa to najważniejszy czynnik, który ma wpływ na ocenę wniosku o kredyt hipoteczny. Warto pamiętać, że dla banku bardziej wiarygodnym klientem jest ta osoba, która nie posiada żadnej historii kredytowej, niż złą.

Jak zbudować dobrą historię kredytową?

Oczywiście największe szanse na kredyt mają wnioskodawcy z dobrą historią kredytową. Banki nie są skłonne udzielać finansowania osobom, które w przyszłości lub obecnie nie wywiązują się ze swoich zobowiązań z należytą starannością. Dotyczy to zarówno wcześniejszych kredytów i pożyczek, jak i zobowiązań względem Urzędu Skarbowego i/lub ZUS dla osób prowadzących działalność gospodarczą.

Wysokość zarobków jako warunek kredytu hipotecznego

Choć to bardzo istotne, to w przypadku zarobków nie liczy się wyłącznie to, ile potencjalny kredytobiorca zarabia. Ważne jest również to, jak wysokie są wydatki obciążające jego portfel, w tym liczba osób na utrzymaniu, inne zaciągnięte kredyty i pożyczki, limity kart kredytowych czy wysokość stałych kosztów utrzymania. Wskaźniki finansowe to bowiem podstawa zdolności kredytowej, czyli prognozowanej zdolności do terminowej spłaty kapitału i odsetek. Negatywną decyzję kredytową może więc przykładowo otrzymać osoba, która pomimo iż zarabia 25 tys. zł., co miesiąc przeznacza na utrzymanie 24,5 tys. zł.

Ocena zdolności kredytowej

Ocenę zdolności kredytowej warunkują jednak również inne czynniki, w tym m.in. długość okresu kredytowania czy rodzaj zastosowanej raty.

Dowiedz się, jak poprawić swoją zdolność kredytową.

Nieodpowiedni dobór parametrów kredytowania może więc być różnoznaczny z wydaniem negatywnej decyzji kredytowej. W tym kontekście warto również wspomnieć, że kredytu hipotecznego nie otrzymają osoby, których finansowanie nie spełnia wymagań zawartych w Rekomendacji S, czyli np. klienci zainteresowani okresem kredytowania dłuższym niż 35 lat, a także nie posiadający minimalnej wartości wymaganego wkładu własnego (obecnie wynosi on 20% kosztów inwestycji).

Co wpływa na wysokość raty?

  • Zastosowanie rat malejących sprawia, że ich wysokość jest w pierwszym okresie kredytowania wyższa od rat równych wyliczonych dla takiego samego zobowiązania.
  • Skrócony okres kredytowania proporcjonalnie podwyższa poziom raty.

Czy rodzaj umowy decyduje o przyznaniu kredytu hipotecznego?

Z reguły banki akceptują różne źródła dochodu, czyli m.in. umowę o pracę, kontrakt menadżerski, umowę zlecenie, umowę o dzieło czy przychody osiągane w ramach własnej działalności gospodarczej. W tym przypadku jednak najłatwiej o kredyt hipoteczny osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę. W przypadku pozostałych źródeł dochodu może wystąpić konieczność spełnienia dodatkowych warunków (np. prowadzenie działalności przez min. ostatnie 18 miesięcy) lub wymogów (dostarczenie wspomnianych zaświadczeń o niezaleganiu z podatkami lub składkami na rzecz ZUS, wyciągów z rachunku za ostatni rok czy deklaracji podatkowej PIT oraz umów potwierdzających stałość dochodów w przyszłości), a ich niespełnienie będzie równoznaczne z otrzymaniem odmownej decyzji o udzieleniu finansowania.

Zaciągając kredyt hipoteczny warto nie tylko odpowiednio przygotować się do jego późniejszej spłaty, ale także samego procesu wnioskowania. Banki zastrzegają sobie bowiem prawo do przekazania klientowi odmowy bez konieczności informowania go o przyczynach wydania negatywnej decyzji kredytowej.

Artykuły 09.05.2018