Jak zwiększyć zdolność kredytową?

Bierzemy kredyt hipoteczny. I wtedy rozpoczyna się szacowanie naszych szans. Kiedy doradca banku kiwa przecząco głową w odpowiedzi na nasze pytanie o kredyt, gorączkowo zastanawiamy się co można zrobić...

 

Czym jest zdolność kredytowa?

Najprościej mówiąc, to ocena naszej sytuacji finansowej. Klienci po złożeniu dokumentów w banku przechodzą przez szereg analiz (prawną, techniczną oraz finansową). I właśnie analiza finansowa daje odpowiedź jaką mamy zdolność kredytową. Każdy banki ma własny sposób liczenia zdolności kredytowej. Natomiast każdy bank przy określeniu zdolności kredytowej zwraca uwagę na to samo – na nasze dochody oraz miesięczne koszty związane z utrzymaniem, jak również z kredytami, które już posiadamy.

Jak zatem poprawić naszą zdolność kredytową?

Kredytowa i plastikowa zapora

Istotne znaczenie dla naszej zdolności kredytowej mają inne formy zadłużenia. Nawet niewielki kredyt gotówkowy wpływa ujemnie na nasze możliwości kredytowe. Warto więc spłacić wszystkie zobowiązania. Karta kredytowa jest czynnikiem bardzo negatywnie wpływającym na nasza zdolność kredytową. Starajmy się zatem o spłacanie i zamknięcie rachunków kart kredytowych. Pamiętajmy, że bank zakłada, że jeśli posiadasz taką możliwość to w każdej chwili możesz zaciągnąć dodatkowy kredyt. Profilaktycznie więc przyjmie jako obciążenie twojej zdolność np. 3 lub 5 procent z posiadanego limitu na karcie kredytowej czy w debecie.

Wspólnie łatwiej

Najważniejszym czynnikiem mającym wpływ na wysokość kredytu, jaki możemy uzyskać jest wysokość naszych dochodów. Znaczenie ma również nasz staż pracy - jeśli nasz staż w obecnej firmie jest krótki, bank może uznać, iż nasze dochody nie są jeszcze ustabilizowane, co rodzi możliwość ich utraty. Na naszą sytuację pozytywnie wpłynie ubieganie się o kredyt wspólnie z drogą osobą. Drugi kredytobiorca musi także posiadać stałe przychody. Współkredytobiorcą nie musi być współwłaścicielem nieruchomości. A to oznacza, że np. do kredytu mogą przystąpić twoi rodzice, którzy swoim dochodem wspomogą zdolność kredytową.

Znaczenie ma również wykształcenie – osoby posiadające wyższe wykształcenie są w oczach banku predysponowanie do zajmowania lepiej płatnych posad i przez to posiadające hipotetycznie większą swobodę w ewentualnej spłacie rat. Jeśli więc pracujemy i jesteśmy na finiszu studiów – czasem warto poczekać do momentu kiedy będziemy mogli pochwalić się dyplomem.

Wybierz raty równe zamiast rat malejących

Odwiecznym dylematem kredytobiorców jest wybór sposobu spłaty kredytu spośród rat równych lub malejących. Jeśli brać pod uwagę zdolność kredytową to tylko raty równe! Są one niższe w pierwszej fazie kredytu, a pamiętaj, że do liczenia zdolności kredytowej bank przyjmuje wysokość pierwszej raty. Jeśli jest ona niższa to twoja zdolność jest wyższa.

Pożegnaj niepotrzebne wydatki

Banki bardzo wnikliwie sprawdzą twoje wydatki na podstawie wyciągów z konta bankowego czy karty kredytowej. W porę więc zrezygnuj z wydatków, które co miesiąc obciążają twój budżet, a nie są niezbędne.

Znajdź bank, który uwzględnia premie, prowizje

Jeśli nasze wynagrodzenie (lub jego większa część) jest wypłacana w postaci premii czy prowizji, to powinniśmy wybrać bank, który oceniając zdolnośc kredytową bierze pod uwagę taki rodzaj wynagrodzenia.

Pukaj do wielu drzwi

Polityka kredytowa banków jest niczym chorągiewka na wietrze - może się zmieniać pod wpływem impulsów rynkowych. Warto więc pamiętać o tym, że jeśli nawet jeden bank odprawi nas z kwitkiem nie oznacza to, że w innym również nam się nie uda. Siłą rzeczy jesteśmy skazani na wiele podejść równocześnie, bądź skorzystanie z pośrednika kredytowego.

Artykuły 22.04.2012